Inspirace pro váš růst

Naším cílem je přinášet a sdílet informace a techniky, které můžete vnímat jako zdroj

nenásilné výzvy

V roce 2023 jsme spolu vytvořili sadu textů o nenásilné komunikaci a odolnosti. Autorkou textů je Ivana Horáková. jednotlivé výzvy jsou v pdf formátu a vy si je zde můžete přečíst, nebo si je stáhnout a vrátit se k nim později. příjemné čtení!

paece talks

videorozhovory

V reakci na situaci ve světě v r. 2023 vytvořila Ivana Horáková podcast Peace Talks: Jak budovat odolnost v časech konfliktu, sérii rozhovorů s odborníky z oblasti zvládání konfliktů, komunikace, mediace a body terapie.

ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTŮ PODLE NENÁSILNÉ KOMUNIKACE

VIDEA, ČLÁNKY

Propojení nenásilné komunikace, mediace a práce s nervovým systémem buduje větší odolnost pro náročnou komunikaci, rozvíjí schopnost seberegulace a efektivního nakládání s energií nejen v době konfliktu.