Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na všech vzdělávacích akcích pořádaném zapsaným spolkem 4UŠI platné od 1.1.2021.

Účast 

Účast na akci je podmíněna odesláním elektronické přihlášky a uhrazením účastnického poplatku.

Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je potřeba, aby se s dostatečným předstihem přihlásil dostatečný počet účastníků.

Kapacita vzdělávacích akcí je individuální.

Vystavení faktury

Účastník uvede do přihlašovacího formuláře údaje potřebné k vystavení faktury. Tato faktura bude po vzájemném odsouhlasení organizátorů a účastníka odeslána emailem k uhrazení s 14ti denní dobou splatnosti.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem.

Celý účastnický poplatek musí být uhrazen před začátkem akce a je podmínkou účasti na akci. 

Zrušení účasti před začátkem vzdělávací akce

V tuto chvíli nemáme stanovené storno podmínky pro případ zrušení účasti před zahájením akce.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení kurzu

V případě zrušení kurzu ze strany organizátorů má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky.