Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na výcviku Mediace pro život pořádaném zapsaným spolkem 4UŠI platné od 1.1.2021.

Účast na výcviku

Účast na výcviku je podmíněna odesláním elektronické přihlášky a uhrazením zálohy (polovina stanovené ceny dle typu účastníka).

Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je potřeba, aby se s dostatečným předstihem přihlásil dostatečný počet účastníků (v případě MPŽ 2022 je to 12 účastníků).

Kapacita výcviku je 16 osob.

Vystavení faktury

Účastník uvede do přihlašovacího formuláře údaje potřebné k vystavení faktury. Tato faktura bude po vzájemném odsouhlasení organizátorů a účastníka odeslána emailem k uhrazení s 14ti denní dobou splatnosti.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem.

Celý účastnický poplatek musí být uhrazen před začátkem akce a je podmínkou účasti na akci. K zaplacení druhé části poplatku bude vystavena druhá faktura cca týden před zahájením výcviku.

Zrušení účasti před začátkem výcviku

První polovina ceny, kterou platíte pro „rezervaci“ místa, je nevratná a slouží jako vaše potvrzení závazku, že na výcvik přijdete. Její úhradou přijímáte svou odpovědnost za to, že se na akci budete moci dostavit, stejně jako důsledky níže uvedené, pokud se na výcvik nedostavíte.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během výcviku ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení kurzu

V případě zrušení kurzu ze strany organizátorů má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky. V případě „nekonání“ výcviku z důvodu vládních nařízení ve vztahu k pandemii Covid-19 dojde k jednání o náhradních termínech konání či jiné formě výcviku.