cesta k sobě, cesta k druhým

Podporujeme obnovení zdravé komunikace a napojení

Od konfliktu ke spojení

Vznikli jsme na jaře roku 2019 s cílem přinášet do regionu služby, které jsme tu postrádali. Letos jsme oslavili 5. narozeniny a máme radost, že se nám podařilo uspořádat několik výcvikových běhů Mediace pro život – zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace s prvky somatického prožívání, vzdělávání pro dospělé i děti v oblasti nenásilné komunikace a osobnostního rozvoje, mediace podle nenásilné komunikace a poradenství především pro partnery. Naším cílem je rozvíjet profesionální služby poradenství a terapie a nabízet je za dostupné ceny. proto jsme rádi, že nás již druhým rokem podporuje MPSV v NDT Rodina.

Co nabízíme

Poradenství pro rodinu

Individuální, párové a rodinné poradenství, mediace

Někdy se lidé dostanou do bodu, kdy už použili všechno, co mohli, ale vytoužená změna není na dohled. V rámci poradenství a mediace nabízíme podporu těm, kteří chtějí zlepšit vztah k sobě a k druhým, chtějí tu být plněji, radostněji, volněji, chtějí být odolnější, komunikačně zručnější, zažívat více intimity i kuráže. Poradenství mediace jsou způsoby, jak využít prvek podpůrného týmu nebo mediátora, aby se věci pohnuly tím správným směrem.

Vzdělávání

Nenásilná komunikace, Emotion Aid*, osobní růst, zvládání konfliktů

Organizujeme a lektorujeme výcvik ve zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace s prvky somatického prožívání MEDIACE PRO ŽIVOT, poskytujeme online empatický prostor, školíme v komunikaci a dalším oblastech spojenými se vztahy (včetně vztahu k sobě). 

Inspirace

Články, videa, rozhovory

Na našich stránkách najdete nejen autorské články, rozhovory a videa, ale také odkazy na další zdroje – organizace, mediátory, weby, knihy apod.

obnova důvěry a napojení

Využití nenásilné komunikace
v oblasti práce s konflikty

Podpora odolnosti pomocí EmotionAid a práce na změně

Komunita a skupiny - léčivý zážitek bezpečí a přijetí

Poradenství za zvýhodněnou cenu

V roce 2024 vám můžeme díky projektu podpořenému MPSV v rámci NDT Rodina nabídnout 3 sezení za sníženou cenu. Pokud se chcete vydat na cestu změny s pomocí terapeuta, 3 sezení není mnoho, ale můžete alespoň začít, osahat si svou připravenost pro změnu, seznámit se s tím, jak pracujeme. Pokud jste už na sobě nějakou práci udělali, sezení vás můžou ve změnách podpořit.

Novinky / akce

Online empatická skupina

V rámci projektu „Jsme v tom spolu / Podpora vztahů a komunikace v
rodinách“ (podpořen v rámci programu MPSV Rodina) otevíráme podzimně zimní online empatickou skupinu vedenou Ivanou Horákovou.

Číst více

Podporují nás

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive deals and academy updates.