Rozvíjíme schopnosti lidí zvládat konflikty nenásilnou cestou.

Pomáháme lidem obnovovat ve vztazích důvěru, respekt a spojení.

4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

plánované akce v roce 2023

Plánované akce v roce 2023

Nenásilná komunikace pro spokojenější partnerský a rodinný život

6 pátečních podvečerů, během kterých se naučíte více rozumět komunikaci, sami sobě i těm druhým. Průvodcuje Kája Pincosy, začínáme 3. března na Velké Lhotě.

4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

mediace pro život

Intenzivní kurz nenásilné komunikace s prvky somatického prožívání pro formální i neformální prostředí zvládání konfliktů. Vede zkušená Ivana Horáková. Úvodní kurz proběhne v listopadu 2023, samotný výcvik v lednu 2024. Přihlašování spuštěno.

4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

Zdroje pro život v nás

Pobytový víkendový kurz zaměřený na nenásilnou komunikaci, dialog s tělem a výživu pro to, co v životě nejvíce chceme, s prvky somatického prožívání. Vede Ivana Horáková. Jediný kurz s touto skvělou lektorkou v ČR.

Nejspíše i vaše děti jednou budou chtít žít v partnerském vztahu, být rodiči a být úspěšní. Zvládání konfliktů respektujícím způsobem s ohledem k pocitům a potřebám dětí je zásadní zkušenost, která podpoří vysokou sebeúctu dítěte.

Vztahy & Konflikty & Komunikace

Vztahy & Konflikty & Komunikace

Jsme zapsaný spolek zakořeněný na Valašsku. Přinášíme vzdělávání v oblasti nenásilné komunikace a mediace, poskytujeme podporu jednotlivcům, párům i organizacím. Pomáháme tam, kde komunikace vázne.

4 usi mediace terapie Vsetín

Čemu se věnujeme

4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

Vzdělávání & koučink

Věnujeme se nenásilné komunikaci a modelu růstu Virginie Satirové. Do české republiky přinášíme profesionální výcvik v mediaci podle nenásilné komunikace s prvky práce s regulací nervového systému.

4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

Mediace & terapie

Pracujeme online a na Valašsku, individuálně, s páry, rodinami. Naším cílem je přinášet do rodin více klidu, radosti a pohody. To stejné nabízíme i skupinám a týmům formou skupinové mediace a konzultace.

Výcvik Mediace pro život nabízí neucelenější výukový program v nenásilné komunikaci v České republice.

/odbornost /laskavost /kreativita

/odbornost /laskavost /kreativita

Usilujeme o profesionálnost, odbornost, lidskost a flexibilitu. Chceme lidem i organizacím být prostředníky v rozvíjení zdravějších vztahů a výživnější komunikace. 

Na Valašsku fungujeme 5 rokem a máme za sebou 3 velké výcviky, několik menších kurzů, rodičovská fóra, přednášky a besedy a práce s klienty.

Proč začít pracovat na vašich vztazích

4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

Životní pohoda

Když nám funguje komunikace, nejen že se na lecčems bez problémů dohodneme, ale také přitom zažíváme důležitý pocit respektu, svobody a smysluplnosti.

4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

FUNKČNÍ DOHODY

Ve vztazích je klíčová důvěra. Když se nám podaří vytvářet dohody, které odpovídají našich potřebám a možnostem, nebude tak často docházet k jejich nedodržování.

4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

BLIŽŠÍ VZTAHY

Autentické vztahy potřebují bezpečí, důvěru a respekt. Klíčem k nim je komunikace.​

4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

zdravé hranice

Ve zdravých hranicích je nám dobře - máme dost prostoru a autonomie.

Jak naši práci vidí...

Tvůj workshop byl pro mě velice obohacující. Vedla jsi ho s ohledem na každého z nás a já se při něm cítila naprosto bezpečně. Za to děkuji a velmi to oceňuji.
Jana, workshop o Teploměru V. Satirové
Největší změnu u sebe pozoruju ve schopnosti větší empatie, vidět za pocity konkrétní potřeby, rozlišovat a rozpoznávat své potřeby a potřeby druhých, větší kapacitu pro intenzitu a větší porozumění druhým.
Absolventka Mediace pro život
Děkuji za laskavé, otevřené sdílení zkušeností. Výcvik byl pro mě profesionální a naplnil všechny mé potřeby a očekávání.
Yak, absolvent Mediace pro život

Nabízíme podporu v péči o vaše vztahy

Jsme tady pro vás – online i naživo. Ozvěte se nám a pobavíme se o tom, co potřebujete.

mediace terapie 4 usi vallasse mezirici