vzdělávání

Šíříme přístupy nenásilného zvládání konfliktů a zdravé komunikace

Podporujeme rozvoj zdravého vztahu k sobě i druhým 

Čemu se v oblasti vzdělávání věnujeme

Již několik let se věnujeme nenásilné komunikaci v oblasti zvládání konfliktů, které jsme obohatili o prvky Somatic experiencing a EmotoinAid. V naší práci vycházíme též ze znalosti Modelu růstu Virginie Satirové, dramatické výchovy a práce s tělem a mnoha let zkušeností a praxe v oblasti vzdělávání, poradenství, rodičování, organizování a osobního rozvoje.

nenásilná komunikace

Vnímáme nenásilnou komunikaci jako příležitost vytvářet hlubší, otevřenější a upřímnější vztahy. Oceňujeme její strukturovanost, metody a bohatství pocitů a potřeb.

Mediace

Mediaci vnímáme jako proces napojování, potkávání se v tom, co máme jako lidé stejné – pocity a potřeby. Na jejím rozpoznání a uznání podporujeme nalezení oboustranně výhodných řešení.

Odolnost

Abychom mohli být lépe v kontaktu se svými zdroji a dokázali zvládat stres vycházející zevnitř nebo zvenku, pěstujeme schopnost odolnosti – plynulého přecházení ze stavu aktivace do upokojení, uzemnění a napojení na sebe.

Osobnostní rozvoj

Poznat sám sebe a mít se rád. osobnostní rozvoj nám nabízí příležitost více zjistit o tom, kdo jsme a jaké části nás tvoří, porozumět jim a začít o ně s láskou pečovat namísto čekání, že to udělá někdo jiný.

partnerské vztahy

Vstupujeme do vztahu s nadějí, že naše tužby budou naplněny – být milovaný/á, někam patřit, přispívat, ale také být uznaný/á, svobodný/á. Co dělat, když se nám nedaří?

zdravá rodina / skupina

Jsou to ty speciální systémy se svými vztahy, pravidly a fázemi, jichž jsme součástí. Přes pochopení a uznání potřeb jednotlivců můžeme umět lépe nastavit systém, ve kterém má každý svoje místo a může přiměřeně přispívat a prospívat.

Akce / novinky

Letní výcvikové setkání Mediace pro život

Ve dnech 22.-25.8.2024 se uskuteční doplňující a prohlubující výcvikové setkání pro absolventy Mediace pro život, jehož cílem je vytvořit výživné prostředí, které nás posílí v praxi nenásilné komunikace a mediace v každodennosti.

Číst více »

Poradenství pro rodiny

V rámci projektu „Jsme v tom spolu / Podpora vztahů a komunikace v
rodinách“ můžeme letos v rámci aktivity poradenství pro rodinu podpořit formou individuálních, párových nebo mediačních setkání celkem 28 osob.

Číst více »

Workshopy Emotion Aid*

Dnešní doba klade velké nároky na naši odolnost a schopnost zvládat stres. Stres, který naše tělo neodbourá má navíc tendenci se navyšovat a dlouhodobě nám může podlomit zdraví a narušit psychiku.

Číst více »

Online empatická skupina

V rámci projektu „Jsme v tom spolu / Podpora vztahů a komunikace v
rodinách“ (podpořen v rámci programu MPSV Rodina) otevíráme podzimně zimní online empatickou skupinu vedenou Ivanou Horákovou.

Číst více »

Co od vzdělávání můžete čekat

Praktické informace,
které budete moci uplatnit

Sdílení v bezpečném
prostoru a zážitek podpory

Zkoušení a ověřování
všeho, čemu se budeme věnovat

Výcvik mediace pro život

Aktuálně o výcviku: připravujeme novou, delší verzi výcviku. Předpokládáme, že jej otevřeme na podzim 2025. kromě stránek výcviku v Česku (www.mediaceprozivot.cz), můžete sledovat také slovenského pořadatele (www.inklucentrum.sk).

Školení na míru

Rádi pro vás a ve spolupráci s vámi připravíme vzdělávání, které bude odpovídat tomu, co aktuálně potřebujete a řešíte. Ozvěte se nám na info@4usi.cz nebo na tel. č.: 774 230 381.

mentoring

V případě individuální potřeby vás můžeme nabídnout mentoring. Stanovíme si cíle a společně budeme pracovat na tom, abyste si osvojili to, co potřebujete. Podpoříme to zážitkem, vnitřními změnami a zkoušením nových nástrojů.