poradenství pro rodinu

Podporujeme a facilitujeme obnovování důvěry, respektu a spojení ve vztahu k sobě i druhým
Individuální, párové a rodinné poradenství / Průvodce náročnými rozhovory

Posuňte se v životě k větší spokojenosti

Věříme, že změna je možná. A pokud na ta vnější, vnitřní určitě. Proto vás zveme k vykročení na cestu k větší spokojenosti.

Naše organizace nabízí průvodcování v oblasti vnitřního vztahu k sobě (vnitřní konflikt, poznání a přijetí všech svých částí, posílení odolnosti vůči stresu, odpuštění sobě) v podobě individuální terapie a poradenství, dále v oblasti podpory zdravého a uspokojivého fungování partnerského vztahu formou párové terapie a poradenství, dále se věnujeme práci s rodinným systémem (rodinná terapie) a průvodcování náročnými rozhovory – mediaci.

Poradenství a terapii stavíme na přístupu Virginie Satirové (Transformační systemická terapie), znalosti nenásilné komunikace a mediace (Mediace pro život) s prvky somatického prožívání. Využíváme práci s vnitřními části, metodu EmotionAid a další. Pracujeme ve Valašském Meziříčí nebo online formou, v českém a anglickém jazyce.

co nabízíme

Individuální poradenství

60 minut, naživo/online

V rámci individuálního poradenství se vydáme za cílem/cíli, které si stanovíte – možná to bude větší přijetí sebe versus méně kritiky, odpuštění sobě versus nošení viny, přijetí ztráty versus držení se nesplněných očekávání, osvojování zdravějších způsobů nakládání se stresem namísto  obviňování druhých, unikání, popírání nebo symptomatizace na tělesné úrovni.

Párové / rodičovské poradenství

90 minut, naživo/online

Můžete nás vyhledat, pokud necítíte to správné napojení s partnerem (v oblasti komunikace, intimity, spolupráce), případně už čelíte výzvám v podobě konfliktů, odcizení apod. Pomůžeme vám rozpoznat, co váš vztah degraduje a ničí a podpoříme vás v nalezení a uskutečnění reálných kroků k tomu, aby váš vztah pookřál. Můžete se na nás obrátit také v roli rodičů a my uděláme vše proto, aby z vás byl lépe fungující rodičovský tým.

Rodinné poradenství

90 minut, naživo

Setkat se můžeme také s vaší kompletní rodinou. Rodina je systém udržovaný v chodu pomocí rodinných pravidel, vazeb, lásky a loajality. Společně se můžeme podívat na to, jak se jednotlivým rodinným příslušníkům v rámci osobních vazeb vede a co by potřebovali jinak proto, aby se cítili přijatí a milovaní, uznaní a respektovaní a aby měli jistotu, že do rodiny patří se vším, co k nim patří.

Partnerský koučink

60 minut, naživo/online

Možná jste v situaci, kdy se vašemu vztahu daří, ale chcete jej posunout do větší hloubky a intimity, baví vás učit se nové věci, zkoušet je. I to je jedna z forem intimity – trávení společného času, emocionální sdílení a duchovní napojení. To všechno můžete začít při komunikačním 

PÁROVÁ MEDIACE

90 minut, naživo/online

Pokud již procházíte krizí směřující k ukončení partnerského vztahu, nebo již tuhle změnu máte za sebou, a pomohlo by vám, aby vám někdo pomohl s komunikacví a vytvořením stabilních dohod do budoucna, můžete se obrátit na mediátora. Mediátor je průvodce náročným rozhovorem, který vám pomůže přinést do konfliktu jasnost, porozumění a díky nim i nové možnosti do budoucna.

MEDIACE SE ZAPOJENÍM DÍTĚTE​

90 minut, naživo

Tato specifická forma mediace má velký smysl – zapojení dítěte a přinesení jeho ‚hlasu‘ do procesu mediace napomáhá vytvářet mnohem lepší a stabilnější dohody a výrazně strany motivuje ke spolupráci na zmírnění negativních dopadů konfliktů na dítě a jeho zdraví. Vedle mediátora v tomto procesu hraje roli také dětská specialistka, která pracuje s dítětem a případně jej též zastupuje při setkání (většinou bývalých) partnerů – rodičů.

poPoradenství za zvýhodněnu cenu

Díky finanční podpoře MPSV v rámci programu rodina vám v tomto roce nabízíme 3 sezení s poradcem za sníženou cenu.

3 individuální sezení
á 500Kč

3 párová sezení/mediace
á 750Kč

jak bude spolupráce vypadat

Objednání

Kontaktovat nás můžete telefonicky, emailem, nebo odesláním webového formuláře. V rámci prvního kontaktu zjistíme, co potřebujete, zda máte preferenci spolupracovat s konkrétním terapeutem, dojednáme podmínky a najdeme termíny.

průběh sezení

Délka individuálního sezení/předmediace je 60 minut, délka párového sezení/mediace je 1,5 hodiny. Sezení obsahují většinou tyto části: naladění, reflexe, stanovení cílů sezení, prozkoumávání problému, posilování zdrojů, práce na změně, ukotvení.

etický kodex

Povinností terapeuta/poradce/mediátora je nakládat se všemi informacemi důvěrně a zachovávat mlčenlivost. V případě, že je prezentovaný problém klienta nad síly a zkušenosti terapeuta, dochází ke střetu zájmů, nebo terapeut nemůže z osobních důvodů s klientem dále spolupracovat, může být spolupráce ukončena a my vám doporučíme jiného poradce nebo jinou službu.

Omlouvání a storno

Vaše brzké zrušení nebo přesun sezení nám umožní nabídnout termín někomu jinému. V případě zrušení sezení v den, kdy se má konat, vám sezení budeme účtovat, jakoby proběhlo.

Ukončení spolupráce

Pokud se rozhodnete, že spolupráci s námi ukončíte, budeme rádi, když nám to oznámíte. Budeme moci nastavit případnou spolupráci do budoucna, nebo vám doporučíme jiné služby, které by více odpovídaly tomu, co potřebujete.

kdo s vámi bude pracovat

MgA. karolina Pincosy

mediace, poradenství, partnerský koučink

Mgr. Iveta Olšáková

poradenství

Mgr. Ivana Horáková

mediace, poradenství, partnersý koučink

Mgr. Jakub Olšák

poradenství

Jsme v tom spolu / Podpora vztahů a komunikace v rodinách - projekt finančně podpořený MPSV v rámci programu Rodina 2024