Jsme nezisková organizace a zaměřujeme se na terapeutickou a mediační podporu jednotlivců, párů a rodin.

Vzděláváme širokou veřejnost v metodách zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace.

Jednotlivcům, párům a rodinám nabízíme podporu formou mediace, terapie a rozvojových skupin.

Podporujeme obnovení zdravé komunikace a vztahu k sobě i druhým

Jednotlivci

Pokud chcete změnu, začněte u sebe. Pokud chcete vidět změnu u dítěte, začněte u sebe. Změna v partnerském vzathu? Začněte u sebe. Jsme tu, abychom Vás podpořili. Nabízíme bezpečný prostor pro to, abyste se mohli podívat dovnitř.

Páry a rodiny

Dovedete si představit partnerství nebo rodinu, díky které se její jednotlivé členové stávají tím, kým skutečně jsou a naplňují svůj potenciál? Pomáháme párům a rodinám využít krize a neshody na příležitosti změnit to, co vytváříme v souladu s našimi tužbami .

profesionálové

Věříme, že svět může být lepší místo. Vaše pracoviště, škola, obec se mohou měnit díky Vám. Předáváme dovednosti a znalosti, které fungují ve vnitřním i vnějším světě - napojení na sebe (Self leadershiip) a na druhé (nenásilná komunikace a mediace).

Minulost a současnost

Pomáháme jednotlivcům, rodinám a párům najít ztracenou pohodu, vzděláváme jednotlivce a organizace v tématech komunikace, zvládání konfliktů a osobního rozvoje. Stavíme na humanistických přístupech, především pak Transformační systemické terapii Virginie Satirové a nenásilné komunikaci, které doplňujeme dalšími metodami a směry.

Začali jsme v roce 2015 otevřením mediační kanceláře v Jablůnce nad Bečvou, kde jsme také pořádali školení ve zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace. Díky setkání s Ivou Horákovou jsme do Česka přinesli výcvik v mediaci (Mediace pro život). Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci jsme vedli rodičovská fóra. Přednášíme o partnerské komunikaci v rodinných centrech, knihovnách, školíme pěstounské rodiny. Máme za sebou zkušenost s online prostorem, kde pořádáme podpůrnou tréninkovou skupinu. Od roku 2019 fungujeme jako zapsaný spolek.

V současné době se zaměřujeme především na podporu jednotlivců, párů a rodin, kterým ve Valašském Meziříčí a online nabízíme psychoterapeutické služby a mediaci. Pro širokou veřejnost a profesionály realizujeme vzdělávací a rozvojové aktivity (empatická online skupina, Mediace pro život, NVC skupiny, inspirativní články a videa). Najdete nás též na Facebooku.

Seznamte se s naším týmem

MgA. Karolina Pincosy
Statutární zástupkyně, terapeutka, mediátorka a lektorka

Kája je původní profesí pedagožka divadla ve výchově (JAMU Brno) s praxí ve školách a sociálních službách (IQ Roma servis).  Kája je absolventkou výcviku v Systemicko-transformační terapii, facilitativní mediaci a mediaci podle NVC. Je statutární zástupkyní spolku a věnuje se jeho řízení. V rámci klientské práce nabízí mediaci, individuální a párovou terapii. 

Mgr. Ivana Horáková

Lektorka a mediátorka

Ivana je spoluautorka a hlavní lektorka výcviku Mediace pro život, v němž spojuje praxi nenásilné komunikace s různými dalšími přístupy, čímž vytváří nové možnosti pro práci s lidmi, kteří si chtějí porozumět. Jako autorizovaná trenérka velmi ráda koučuje dovednosti nenásilné komunikace pro páry a jednotlivce, aby dokázali jasně vyjádřit a slyšet své potřeby.

Mgr. Iveta Olšáková

Terapeutka, členka výkonné rady

Iveta se věnuje individuálnímu a párovému poradenství. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Transformační systemické terapii podle V. Satirové, výcviky v mediaci, krizové intervenci, v terapii hrou a řadu dalších kurzů.

“Každý někdy cítíme nespokojenost, hledáme způsob, jak se posunout. Jak zlepšit svou komunikaci s druhými, uzdravit vztahy s nimi. Máme těžké období, něčeho se bojíme, zažíváme ve svém životě nějakou změnu. Potřebujeme sdílet své těžkosti, mít někoho, kdo naslouchá a nesoudí, přináší jiný pohled na věc.”

Mgr. Jakub Olšák

Co-teraput

Jakub je původní profesí sociální pracovník.16 let se věnuje přímé práci s lidmi a vedení sociální služby. Absolvoval 840 hodin výcviku v gestalt psychoterapii a řadu dalších kurzů (motivační rozhovory, krizová intervence, práce s rodinným systémem, dětský průvodce světem rozvodu, atd.). Jakub pracuje v tandemu s Ivetou a Kájou jako co-terapeut.

Dáša Hradská

Community manažerka

Dáša lektoruje, koučuje a individuálně doprovází. Pracuje s tématy emocí, s tělem a myslí jako zdroji poznání a podpory na cestě k vnitřní integritě a vzájemnému porozumění.

„Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?“ (C. R. Rogers)

Mgr. Lenka Maléřová

Projektová manažerka, členka výkonné rady

Lenka pro 4UŠI představuje podporu v oblasti řízení i finančního zajištění. Lenka je projektová manažerka s dlouholetou praxí. Mnoho let pracovala pro brněnský IQ Roma servis, spolupracuje s Úřadem vlády v oblasti sociálního začleňování, v posledních letech funguje jako freelancer v oblasti projektového řízení.

Podpořte nás

Usilujeme o to, aby psychoterapeutické a mediační služby byly dostupnější. Vaším darem pomáháte zpřístupnit podporu, kterou lidé potřebují. Když se každý z nás bude cítit lépe, zacházet se sebou s láskou a respektem, budeme se tak chovat i k druhým.

Za jakoukoliv částku, kterou se rozhodnete nám darovat, budeme moc vděční a děkujeme.
Zvažte, jakou částku můžete věnovat. Rozhodněte se, jestli přispějete jednorázově nebo zadáte trvalý příkaz.

Ve svém internetovém bankovnictví zadejte:
Číslo našeho účtu: 2701632595 / 2010
Variabilní symbol: 2004

Do poznámky prosím napište vaše jméno a email, abychom vám mohli poděkovat a zaslat potvrzení o daru.

Výroční zpráva 2023
Stanovy organizace