Mediace pro život je intenzivní výcvik nenásilné komunikace v oblasti řešení konfliktů. Jestli hledáte místo, kde se můžete ve svých komunikačních dovednostech výýýrazně posunout a zvýšit tak šanci na navazování kvalitnějších mezilidských vztahů i nalézání kreativnějších řešení problémů, MEDIACE PRO ŽIVOT je to pravé místo. Protože nacházet se ve vztahově bezpečném prostředí s podobně motivovanými lidmi sledujícími stejný cíl je podmínka učení, během kterého se nebojíte riskovat zkoušet nové věci, odhalit svou zranitelnost a projevit naplno svůj potenciál.

Konflikty, vztahy, mediace

Nemáte cíl stát se profesionálními mediátory? Proč se tedy věnovat mediaci!? (Vy, kteří se chcete mediaci věnovat, tuto pasáž klidně přeskočte.) Konflikty jsou všudypřítomné a my lidé na ně reagujeme různě a s různými výsledky. Mediace se věnuje umění zvládání konfliktů pomocí komunikace a proto se od ní učit, jak zlepšit naše každodenní reakce, dává naprostý smysl. Už jste se někdy pohádali se svým partnerem, nechtělo se vám s ním nějakou dobu mluvit, přitulit se, byli jste naštvaní, nevrlí, než jste si nakonec řekli, že ‚ále co, je to vlastně jedno‘? Mediace nás učí, jak v konfliktní situaci vydržet, napojit se na partnera a najít společné řešení. Žádné úniky, žádné zraňující slova. Protože tohle všechno eroduje vztahy a to asi nechcete.

Mediace pro život - kořeny, záměr

Náš výcvik vychází z uceleného konceptu Mediate Your Life. Autory tohoto přístupu nenásilné komunikace v oblasti řešení konfliktů jsou John Kinyon a Ike Lasater z USA. Od obou autorů jsme dostali jejich laskavé svolení k dalšímu šíření tohoto programu v České republice. Letos variaci tohoto programu uskutečníme potřetí. Pokud chcete o těchto pánech a Mediate Your Life vědět víc, navštivte jejich webové stránky mediateyourlife.com nebo si přečtěte některou z jejich čtivých knih.

S Ivanou Horákovou jsme se před několika lety rozhodly, že tento program přineseme do České republiky a nabídneme jej profesionálům i široké veřejnosti. Nenásilná komunikace je podle nás jedinečný a funkční nástroj pro budování respektujících, důvěrných a smysluplných vztahů a navíc poskytující vhodné učební podněty.

Nejen že si na výcviku prohloubíte základní praktiky nenásilné komunikace, naučíte se také další mediátorské dovednosti a rozšíříte svou kapacitu pro zvládání náročných situací. Abychom byli přesnější, půjde například o empatii a sebevyjádření, jazyk emocí a potřeb, rozeznávání strategií a ne-pocitů, stopování, prosbu o napojení, tahání za uši, nouzovou empatii, přerušení, proces transformace obrazu nepřítele a rekonciliace. To vše v přátelském, učícím se kolektivu podobně naladěných lidí.

Dbáme na to, aby byl účastník výcviku co nejvíce připraven na realitu a proto se hodně zaměřujeme na nácvik, procvičování, reflektování, sledování příkladů (říkáme jim demonstrace) – to se děje během výcvikových setkání i v čase mezi nimi. V čase mezi jednotlivými setkáními naživo se účastníci setkávají v triádách a dyádách, kde procvičují procesy mediace a empatie, ale také získávají podporu, kterou v tu chvíli potřebují.

John Kinyon / Mediate Your Life

Ike Lasater / Mediate Your Life

Marshall Rosenberg / „zakladatel“ nenásilné komunikace

Výcvik v kontextu vzdělávání mediátorů v České republice

Vždy našim absolventům doporučujeme, pokud uvažují o dráze profesionálního – ať už zapsaného, nebo nezapsaného mediátora, aby se seznámili s publikací Rukověť mediátora, s podmínkami zkoušky, standardy profese a na základě širší znalosti problematiky, podnikli dle svého uvážení další potřebné kroky. Rozhodně by do takových kroků patřilo seznámit se s Asociací mediátorů České republiky, zorientovat se v právním rámci, seznámit se s dalšími směry, ale také si vyjasnit oblast, ve které chcete jako mediátoři působit – školská a peer mediace, rodinná, obchodní mediace?

Naše odbornost se nachází v poskytování kvalitního vzdělání postavené na praxi a hodnotách nenásilné komunikace. Základní mediační výcviky v ČR se pohybují kolem 100 vyučovacích hodin a proto, abychom naše absolventy vybavili dostatečně i pro případnou profesionální dráhu, má náš výcvik 116 hodin a za kvalitou těchto hodin si stojíme.

Co o výcviku říkají jeho absolventi?

Výcvik se letos bude konat potřetí. Mezi jeho absolventy byste našli učitele základních, středních a uměleckých škol, překladatele, vedoucí pracovníky sociálních služeb, zdravotní sestřičku, terapeuty, právníky, aktivisty, zakladatele lesních škol, IT pracovníky, ředitele škol, zlatnici a další. Tady se můžete seznámit s několika zpětnými vazba od účastníků.

„Na výcvik Mediace pro život jsem se přihlásila s motivací rozšířit své schopnosti vzájemně si porozumět, ať už ve vztazích s blízkými a přáteli, nebo ve vztazích pracovních a jiných. Výcvik víc než naplnil má očekávání. Pod příjemným a zkušeným vedením Ivany a v podporující skupině podobně naladěných lidí mi dal příležitost prakticky zkoumat a objevovat všemožná zákoutí lidské komunikace, zvědomovat si vzorce, které při komunikaci používám, a to, zda mi slouží nebo ne, a vyzkoušet si nové přístupy. Velmi jsem přitom ocenila principy nenásilné komunikace, které byly nedílnou součástí výcviku a mediačních technik. Možnost procházet různými situacemi a po delší dobu opakovaně praktikovat přinesl své plody. Vnímám je v interakcích s dalšími lidmi, ve své práci i v tom, jak přistupuji sama k sobě. I když jsem si vědoma, že je to „objevování a práce na celý život“, toto byl hodně podstatný dílek do mozaiky. Výcvik doporučuji každému, kdo chce více proniknout do toho, jak komunikace ovlivňuje naše vztahy, a kdo chce aktivně proměnit své vzorce v komunikaci směrem ke vzájemnému porozumění.“

Hana Bernardová

Výcvik Mediace pro život mi umožňuje prohlubovat mé znalosti nenásilné komunikace a dívat se na některé vlastní konfliktní situace úplně novou optikou. Velmi užitečné mi přijde, že se nejedná „pouze“ o těch pět víkendových setkání, ale že se potkáváme i v mezidobí a trénujeme jednotlivé dovednosti a neustálým připomínáním si jiných možností jednání a komunikování vše dostáváme víc do života. Pro mě je to poměrně intenzivní – skrz trénování dovedností naslouchání druhým se dostávám více do kontaktu se sebou samou a odkrývám vlastní potřeby a vnitřní konflikty. Určitě doporučuji všem, kdo mají chuť a odvahu zkoumat vlastní jednání a zažité vzorce komunikace.

Hanka Chorváthová

Bude výcvik i navzdory pandemii?

Věříme, že ano. Výcvik je také nejen místo intenzivního učení, ale také smysluplně tráveného času, naplněného blízkými setkáními, živou interakcí a sociálním kontaktem, místo, kde jsou lidé schopní a ochotní vytvářet prostor a příležitost pro vzájemné sdílení trablů, bolestí, problémů, ale i humoru a inspirace.

Největší kus vzdělávání bude probíhat v druhé polovině srpna a v září. Část výcviku bude probíhat online. Pokud na konci května nebude možné setkat se osobně, tak jak bychom rádi, tuto menší část výcviku také přesuneme do online podoby, jedná se však pouze o 16 hodin. Z celkem 116-ti hodinového výcviku to není moc.

Část výcviku tedy proběhne ve Valašském Meziříčí s výbornou vlakovou dostupností a snad v době po pandemii i znovu dostatečným servisem ubytování a stravování, větší část výcviku se uskuteční v nádherné přírodě Velké Lhoty – v zázemí střediska Církve bratrské. Chceme, aby byl výcvik cenově dostupný a aby si jej mohli dovolit učitelé (výcvik je akreditovaný MŠMT), sociální pracovníci (akreditace MPSV), studenti i rodiče (speciální ceny). Zvláštní pozornost věnujeme také manželským/partnerským párům, kteří výcvik mohou absolvovat za speciální cenu.

A výcvikem bude provázet...

4UŠI jsou nezisková organizace působící na Valašsku. Pracujeme s páry v rámci terapie, koučinku a mediace, tyto služby doplňujeme individuální a rodinnou terapií. Se vzděláváním jsme začali dlouho před zapsáním spolku, ať na úrovni lektorování, pořádání a organizace, metodického vedení týmu, průběžného i závěrečného vyhodnocování úspěšnosti a apod.

Ivana Horáková – hlavní lektorka výcviku dlouhou dobu jako jediná v Česku disponovala mezinárodní certifikací Centra pro nenásilnou komunikaci, vzdělávala sebe i ostatní doma i v zahraničí, absolvovala výcvik Mediate Your Life a mnoho dalších, pracovala s rozvádějícími se páry, v současnosti poskytuje mediaci a koučink a ve své praxi využívá znalosti a dovednosti ze studia Somatic experiencing Petera A. Levina.

Ivana Horáková / hlavní lektorka

Karolina Pincosy / organizace

Na závěr

Je nepochybně mnoho oblastí, o kterých bychom se ještě mohli zmínit – velikost skupiny, struktura a náplň jednotlivých setkání, termíny, způsob řešení těžkostí vyvstalých v rámci výcviku atd. atd. Pokud vás toto všechno zajímá, projděte si stránku k výcviku a pokud i tak budete mít otázky, napište nám, zavolejte.

Pokud jste ale dočetli až jsem, výcvik Vás zaujal, máte možnost a chcete se jej účastnit, vyplňte a odešlete na webu 4usi.cz závaznou přihlášku. Těšíme se na Vás!

Za tým MEDIACE PRO ŽIVOT, Karolina Pincosy