Pomůžeme vám projít náročným obdobím

Podporujeme a facilitujeme obnovování důvěry, respektu a spojení v osobních i pracovních vztazích.

Zdravé rodiny
Mediace pro život
Úspěšné zvládání emočně náročných situací dokáže partnerský vztah posílit. Respekt, bezpečí a důvěra v komunikaci, obzvlášť během konfliktů, vyživuje partnerskou soudržnost a intimitu. Jestliže chcete ve vztahu prožívat větší blízkost bez toho, že se jí budete bát, umění přecházení konflikty bez zranění je jedna z cest, jak toho dosáhnout.

Špunty ven!

Díky finanční podpoře MPSV program Rodina můžeme letos partnerům, rodičům a rodinám nabídnout aktivity, které přispějí jejich vitalitě a vztahům a podpoří jejich komunikační a vztahové kompetence.

Páteční online

Rozvíjení nenásilné komunikace a odolnosti pro rodiče a partnery s Ivanou Horákovou. 

Párová terapie

Poradenství a terapii pro páry, které cítí potřebu změny ve svém vztahu.

rodinná sobota

Hravá a poučná sobotní setkání pro rodiče, partnery a děti.

Párová terapie

Zkuste párovku za zvýhodněnou cenu

Párová terapie je určena párům nacházejícím se v krizi, i těm, které se chtějí ve vztahu posouvat. Terapie může být prostorem pro řešení různých témat a situací – neshody, hádky, zátěžové situace pro partnerský vztah (nevěra, nemoc, malé děti) a může být prostředkem pro zlepšení vztahu i po rozvodu, pokud bývalí partneři jsou stále v kontaktu s ohledem na péči o děti.

Během tří setkání můžeme pojmenovat, na čem je potřeba pracovat, vytvořit bezpečný prostor, kde se mohou partneři navzájem slyšet, vyjádřit své emoce a potřeby a také vnímat emoce a potřeby druhého. S podporou terapeutů mohou partneři nahlédnout, co se ve vztahu děje, z jiné perspektivy.

Kdo se vám bude věnovat

Setkání povedou dva terapeuti – Iveta Olšáková a Jakub Olšák. Přítomnost druhého terapeuta umožňuje zajištění procesu s dostatečnou pozorností oběma v páru. Pomáhá vnášet do procesu jistou rovnováhu, další pohled a odlišný přístup dalšího terapeuta může být cenný.  

Párová terapie probíhá online nebo ve Valašském Meziříčí v prostorách Poradny pro závislosti Agarta.

Délka sezení

90 minut

Frekvenci setkávání domlouváme na prvním sezení. 

Cena sezení

500 Kč za první 3 sezení

Od 4. setkání je cena za 1,5 hod sezení 1.600,- Kč

Storno podmínky

Pokud se ze sezení omluvíte nejméně 24 hodin dopředu, budeme hledat náhradní termín. Při zrušení v kratším čase takové sezení propadá bez nároku na vrácení peněz.

Chcete párovku vyzkoušet a pak se rozhodnout, zda pokračovat?

mediace

Mediace je možnost posunout se z konfliktu směrem k dohodě a vzájemně prospěšnější komunikaci pomocí mediátora – nestranné osoby vybavené komunikačními a facilitačními dovednostmi. Mediátor vám pomůže komunikaci zjasnit, ale zároveň neutralizovat, pomůže vám vynést na povrch potřeby, které stojí v pozadí, vytvoří prostor pro bezpečné vyjádření a vybití emocí i cílené vyjádření proseb. 

Příprava na mediaci

Pokud se rozhodnete mediaci vyzkoušet nebo ji zkrátka použít, je dobré počítat s tím, že před samotným mediačním setkáním proběhne přípravné, individuální setkání – s každou stranou konfliktu zvlášť. Jejím úkolem je jednotlivé strany připravit na mediaci, zjistit a zvýšit jejich ochotu hledat společnou řeč, identifikovat možné překážky a vyjasnit pravidla / možnosti mediace. Mediace není spásonosná a nefunguje vždy. Bude-li pro vás vhodná, odhalí právě tato premediační setkání.

Obsah mediace

Vzhledem k naší odbornosti, kapacitám a možnostem se věnujeme mediaci osobní, pracovní, školské, sousedské a komunitní. V případě rodinné mediace nejsme vybaveni personálně ani prostorově na zapojení dítěte do mediace a proto v takových případech doporučujeme obrátit se na alternativní mediační centra.

Mediace probíhá online formou, případně v předem dohodnutých prostorách za předem dohodnutých podmínek (cestovné, navýšení ceny za mediaci o pronájem apod.)

Podmínky, trvání

Mediace je dobrovolný proces, se kterým musí strany souhlasit. Pokud tedy strany i mediátor vyhodnotí, že mediace je možná a strany jsou připravené se setkat, dochází k mediaci, což je cca 1,5 – 3 hodiny trvající setkání. Těchto setkání se podle potřeby uskuteční 1 a více. V případě potřeby může mediátor znovu navrhnout zařazení individuálního setkání, případně jinou formu práce.

Mediace může probíhat v českém a anglickém jazyce.

conflict coaching
a podpora odolnosti

s Ivanou Horákovou

Chcete-li se společně s partnerem učit, jak konflikty lépe zvládat, zvažte Conflict coaching s Ivanou Horákovou. V bezpečném prostoru učení se naučíte zvyšovat svou kapacitu pro vlastní emoce i emoce druhého, cítit a jasně vyjadřovat emoce a potřeby a navázat na ně efektivně a srozumitelně formulované prosby. Podpora odolnosti je určena těm, kteří chtějí zvyšovat svou modrost tělesného prožívání a zlepšovat vlastní seberegulaci pomocí postupů semoatického prožívání.

Zdroje pro život v nás

27.-29. října 2023 / Valašské Meziříčí

Seminář zaměřený na nenásilnou komunikaci, dialog s tělem a výživu pro to, co v životě nejvíce chceme. Tři dny s certifikovanou lektorkou NVC Ivanou Horákovou. Jediný seminář s touto úžasnou dámou v ČR v tomto roce.

skupinová mediace

To, jakým způsobem fungují vztahy v pracovním prostředí zásadně ovlivňuje kvalitu našeho života a to, jak moc unavení jsme na konci dne. Urovnat konflikty a uzdravit vztahy tak, aby komunikace nevázla, umožní větší efektivnost v práci a redukuje stres. Proto se do mediace vyplatí investovat. 

Kromě toho samotný proces mediace podle nenásilné komunikace funguje také jako názorná ukázka komunikace, která zohledňuje lidské potřeby a pocity. Tím pádem je zážitek mediace prostorem pro učení a nastavení firemní kultury. Tento proces zároveň otevírá nové možnosti a prostor pro kreativní řešení.

Mediaci pro organizace a skupinovou mediaci pro formální i neformální skupiny vedeme podle přístupu Mediate Your Life, který vychází z učení Marshalla Rosenberga (nenásilná komunikace, Nonviolent Communication). Toto učení klade důraz na univerzálnost lidských potřeb a empatické naslouchání. Budeme do hloubky naslouchat vašim potřebám tak, aby je dokázala slyšet i druhá strana.

Jak to vidí účastníci mediace

“Ivana na mediaci vytvořila velmi bezpečné a respektující prostředí. Ocenila jsem zručné používání zásad nenásilné komunikace přímo při mediaci. Líbilo se mi také Ivany zaměření na somatiku a citlivost k tomu, jak na tom jednotliví účastníci jsou- pozorování jejich emocí a případné “zpomalení” diskuze, všímavost momentů, kdy se komunikace vyostřuje a k jiným náznakům případných zádrhelů. Určitě mediaci doporučuji pro všechny, kdo se neúspěšně snažili vyřešit konflikt či problém ve více lidech. Pohled a přítomnost někoho nezaujatého zvenčí, kdo má zkušenost s provázením druhých v podobných situacích ušetří spoustu času a budoucích problémů.”
Terezie Kosíková
“Velmi Vám děkuji za Vaši pomoc. Bylo to poprvé, co jsem řešil podobný konflikt a poprvé za pomoci mediátora. Byl jsem velmi překvapen, jak to nakonec dopadlo. Musím říct, že jsem byl na začátku dost skeptický, že bychom se vůbec mohli nějak dohodnout.”
Vojtěch Brynych

Jsme tu, abychom vám pomohli obnovit spojení s partnerem, kolegy nebo sebou samými.

Mediaci i terapii nabízíme online i naživo ve Valašském Meziříčí. Kontaktujte nás a domluvíme se, jak vám můžeme pomoci.