Mediace pro život je intenzivní výcvik nenásilné komunikace v oblasti řešení konfliktů

Akreditovaný kurz MŠMT a MPSV v rozsahu 116 hodin

Trénink ve vedení mediace postavené na principech nenásilné komunikace ve formálním i neformálním prostředí

Místo, kde se můžete lidsky i profesionálně posunout 

Co vám výcvik přinese

Kompetence

Kompetenci ve zvládání konfliktních situací. Jednak rozšíření vlastní kapacity (i ve vnímání vlastního těla, pocitů a myšlenek) a vědomí možnosti volby, jednak konkrétní praktické dovednosti typu empatie, přerušování, formulace efektivních proseb apod.

Orientaci

Účast přináší možnost vyznat se mnohem lépe jak v komunikaci s druhými, tak i ve své vlastní vnitřní komunikaci.

Učení v prostředí důvěry

Pro naši práci je klíčový prožitek důvěry v rámci skupiny, jelikož skupina je velmi důležitým prostorem pro učení.

9 mediátorských dovedností

Naučíte se 9 mediátorských dovedností (podle výukového modelu Mediate Your Life), které napomohou stranám v konfliktu se lépe slyšet a znovupropojit. Budete mít prostor trénovat svou schopnost empatie, sebevyjádření, sebenapojení. Po absolvování výcviku budete vybaveni dovednostmi konflikty navigovat směrem k většímu propojení a porozumění, ale také získáte větší klid a uvolnění konflikty zvládat.

Nácvik a sebezkušenost

Výcvik je strukturovaný tak, aby jednotlivá setkání na sebe navazovala. Velkou část výcviku tvoří nácvik a sebezkušenost. Užít si budete moct praxi dyád, triád, sdílení ve skupině. Ivana také hojně jednotlivé dovednosti demonstruje.

Čím je výcvik výjimečný

Tím, že kombinuje nácvik dovedností nenásilné komunikace s vnitřním rozvojem a meditačními praktikami, a to vše v přátelské rodinné atmosféře. K dispozici budete mít tvořivě zpracované materiály. Během výcviku si budete moci odpočinout od práce nebo jiných povinností a budete daleko více vnímat své tělo a své potřeby. Tento typ výcviku mediace je jedinečný v tom, jaký důraz klade na odkrývání lidských potřeb. 

Při práci se skupinou využíváme poznatky o nervovém systému a jeho regulaci, které zefektivňují a posouvají procesy, které známe z nenásilné komunikace. To je nesmírně užitečné v roli mediátora, který kromě vyjasňování komunikace a pojmenovávání potřeb působí jako ko-regulátor nervových systémů zúčastněných stran. Proto je důležité, aby jeho / její vlastní regulace (zvládání aktivace) byla na dobré úrovni. Můžeme tak budovat lepší odolnost v komunikaci a také ve vztazích.

Takto můžeme do praxe empatie zahrnout více i fyziologii – jednak vlastní, jednak se naladit lépe na druhého. K tomu využíváme praxi Somatic Experiencing (Ivana je v současné době v pokročilé úrovni výcviku). Také práce se zdroji je inspirovaná Somatic experience – zdroje nás posílí jak ve vnitřních procesech, tak v roli mediátora.

Budeme se dívat také na to, jak se sebou v procesu mediace pracovat tak, abychom nepřicházeli o energii a dokonce se nechali procesem vyživovat – tato práce je pak mnohem zajímavější a radostnější

Jak budete moci výcvik využít dál?

Sebeřízení

V práci, v rodině, jako nástroj pro vlastní vnitřní pochody. Pro nalezení vlastních strategií, jak lépe naplnit své potřeby. 

Mediační dovednosti

V práci mediátora získáte mnohem lepší schopnost naslouchat, odčítat a vyjadřovat potřeby svých klientů. 

Prevence vyhoření

Tím, že se naučíte mnohem lépe vnímat své vlastní potřeby a vyjadřovat je, budete předcházet vlastnímu vyčerpání nebo vyhoření. 

Empathy Buddy

Získáte taky partnera na empatii, se kterým budete moci dál i po výcviku dovednosti rozvíjet. 

Co nebude chybět

Nácvik seberegulace v intenzivních momentech.
Intenzivní praxe ve dvojících a trojicích. 
Interaktivní sebezkušenostní cvičení ve skupině.
Pohyb, tanec, příležitosti poznat se navzájem.
Nácvik mezi jednotlivými setkáními.
Odkazy na zajímavé zdroje a materiály.
Krásná příroda, výtečná kuchyně, čas pro sebe.
"Když zažíváme konflikt – odpojení od sebe a od druhého, často provázené vědomím nedostatku – prožíváme stažení, které nám pak znemožňuje vnímat své hlubší potřeby a potřeby druhého. Výcvik vám umožní celý tento proces zpomalit a prozkoumat. Budete lépe odčítávat své vlastní vnitřní reakce a dokážete snáze vyjadřovat své potřeby tak, aby došlo k porozumění. Podobně i u druhých budete umět slyšet místo myšlenek a nejasných slov hlubší lidské potřeby." Ivana

Členové týmu

ivana-horakova
Ivana Horáková
Hlavní lektorka a garantka
tanec_pruhled
Čekámě na odpověď
Lektor
karolina-pincosy
Karolina Pincosy
Pořadatelka

Jak a kdy bude výcvik probíhat

Celkový rozsah výcviku je 116 hodin. Pokud jej absolvujete celý, budete mít nárok na obdržení certifikátu MŠMT a MPSV.

100 hodin vzdělávání probíhá společně, 16 hodin je určeno nácviku dyád a triád ve vašich vytvořených dvojicích a trojicích.

Mezi jednotlivými setkáními proběhnou vždy 2 setkání po 2,5 hodině, která vám pomohou se nejen udržet v tématu, ale také poskytnou čas pro supervizi.

Výcvik bude oficiálně ukončen předáváním certifikátů během posledního setkání.

29.-30. května 2021

1. pobytové setkání

Během prvního setkání naživo se budeme nalaďovat na nenásilnou komunikaci, procvičovat základní dovednosti pro mediaci - empatii a sebevyjádření, vytvoříme nácvikové triády a dyády. Toto setkání proběhne ve Valašském Meziříčí v prostorách Galerie Kaple.

červen/červenec 2021

Online výuka, dyády a triády

6 hodin výuky proběhne online formou (ZOOM). Budete mít čas procvičovat základní dovednosti nenásilné komunikace a postupně přidávat mediátorské dovednosti. Setkáme se takto 2x po 2,5 hodině.

15.-20. srpna 2021

2. pobytové setkání

Druhé setkání naživo bude nejintenzivnější - délkou, zaměřením, intenzitou nácviku i procesů. Toto setkání proběhne pobytovou formou v krásné přírodě Velké Lhoty.

Srpen/září 2021

Online výuka, dyády a triády

Po druhém intenzivním setkání proběhnou znovu 2 online setkání po 2,5 hodině. Budete mít také za úkol samostatně procvičovat v dyádě a triádě.

23.-26. září 2021

3. pobytové setkání

Třetí setkání naživo proběhne opět ve Valašském Meziříčí. Obsahem setkání bude nejen prohlubování dovedností vést mediační proces, ale také téma rekonciliace.

Kde výcvik proběhne

Výcvik bude probíhat online formou a dvěma druhy pobytové formy. Rozhodli jsme se pro to s ohledem na vyvíjející se situaci v České republice a naši schopnost na sebe brát riziko. Dlouhodobě také toužíme po pobytové formě a zintenzivnění tak celého procesu.

Pro online komunikaci jsme vybrali Zoom. První a třetí setkání proběhne v prostorách Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí, kde se v předchozích letech už dva výcviky konaly a místo tak dobře známe. Valašské Meziříčí navíc poskytuje možnost ubytování i stravování v docela slušné míře, snadno do něj docestujete vlakem.

Pro prostřední, nejdelší pobytovku jsme vybrali středisko Církve bratrské na Velké Lhotě. Letní setkání tedy bude v přírodě, poblíž možnosti koupání a taky výletů, ale i večerního grilování, s pinkponkovým stolem a bystřinou za budovou. Místo poskytne dost komfortu pro práci a trochu skromnější ubytování, které na druhou stranu znatelně sníží náklady na výcvik (350 Kč/os./noc, pokoje po dvou, možnost celodenní stravy od Okoštuj.com nebo kuchyň k dispozici).

Vaše mezi výcvikové triády a dyády budou probíhat podle vás, online nebo naživo v místě, na kterém se dohodnete.

Výcvik a Covid-19

Vzdělávání je povoleno a je bezpečné

Plánovaný počet účastníků je 14 osob. Pokud by vládní nařízení neumožňovala konání vzdělávacích akcí i v tomto počtu, přistoupili bychom k alternativnímu plánu. (Zároveň předpokládáme, že by mohlo být možné výcvik absolvovat s rouškami, s negativním testem, očkovacím průkazem.)

Alternativní plán

Pokud by nebylo možné realizovat květnové setkání, proběhla by plánovaná online výuka navýšená o snesitelný počet hodin, a první pobytové setkání by se konalo v plánovaném termínu v srpnu. Tento termín nabízí možné prodloužení. Zbývající hodiny bychom přenesli do podzimu, kde bychom hledali vhodný náhradní termín, popř. bychom protáhli poslední setkání. Vše po dohodě s účastníky.

Transformace akce

V případě, že se nenahlásí dostatečný počet účastníků, proběhne pro smysluplný počet zájemců srpnové setkání s tématikou mediace, nenásilné komunikace, sebezkušenosti apod. Tento kurz však nebude akreditován.

Kolik vás výcvik bude stát

Studenti VŠ

CZK20500/
Doplňte si studium intenzivním a praktickým výcvikem.
Cena zahrnuje profesionální vedení výcviku, pracovní materiály a drobné občerstvení.
Ubytování ve středisku ve Velké Lhotě není zahrnuto v ceně výcviku.
Ubytování ve Valašském Meziříčí si účastník zajišťuje sám.

Jednotlivci

CZK28500/
Při přihlášení do 31.3. můžete využít early birds cenu 26.500,-
Cena zahrnuje profesionální vedení výcviku, pracovní materiály a drobné občerstvení.
Ubytování na středisku ve Velké Lhotě není zahrnuto do ceny výcviku.
Ubytování ve Valašském Meziříčí si účastník zajišťuje sám.

páry a rodiče na RČ

CZK24500/
Chcete se posunout ve vztahu? Přijďte oba. Nabízíme speciální cenu pro páry.
Cena zahrnuje profesionální vedení výcviku, pracovní materiály a drobné občerstvení.
Ubytování ve středisku ve Velké Lhotě není zahrnuto v ceně výcviku.
Ubytování ve Valašském Meziříčí si účastník zajišťuje sám.

Co o výcviku říkají jeho absolventi

Skupina samotná má určitú "inteligenciu". Príbehy ludí, ich proaktivita pracovať a ich vlastná schopnosť prísť na ich vlastné riešenia ma vcelku inšpiruje. Celok je viac ako suma částí.

Kristína

Největší změnu u sebe pozoruju v schopnosti větší  empatie, vidět za pocity konkrétní potřeby, rozlišovat a rozpoznávat své potřeby a potřeby druhých, větší kapacitu pro intenzitu, větší porozumění druhým.

...

Děkuji za laskavé, otevřené sdílení zkušenosti. Výcvik byl pro mě profesionální a naplnil všechny mé potřeby a očekávání.

Yak

Největší změnu u sebe pozoruju v kontaktu samé se sebou, naslouchání druhým, ztotožňování se, hledání potřeb v jednání druhých a pozorumění jim.

...

Podmínky účasti

Je pro nás důležité, abychom Vám umožnili se v případě vážného zájmu výcviku zúčastnit a maximálně z něj získat. Zároveň potřebujeme vytvářet vhodné podmínky i pro nás, jako pořadatele a lektory a další zapojené aktéry výcviku. V níže uvedených odkazech se můžete seznámit s podmínkami účasti i zásadami ochrany osobních údajů. Věříme také, že jsme také lépe než v roce 2020 připraveni na možnost zrušení/omezení uskutečnění výcviku kvůli Covidu-19. Máme velkou naději, že letos výcvik proběhne a že se jej již po třetí zúčastní zajímaví a inspirativní lidé. Pokud potřebujete další informace, ozvěte se nám, pokud jste připraveni se přihlásit, vyplňte a odešlete následující formulář. Těšíme se na setkání! 

Přihlášení

Souhlasím s podmínkami účasti výcviku Mediace pro život a tímto potvrzuji, že jsem se s nimi seznámil.
Ano, souhlasím s odesláním a zpracováním mých osobních údajů zapsanému spolku 4UŠI za účelem komunikace nezbytné pro organizaci a realizaci výcviku Mediace pro život. S mými údaji bude zacházeno bezpečně a zodpovědně a nebudou předány třetí straně bez mého souhlasu. Zapsaný spolek 4UŠI údaje zpracovává dle platných zákonů a dle Zásad ochrany osobních údajů 4UŠI, z. s., se kterými jsem se seznámil/a.
Potřebujete se rozmyslet a pomohlo by vám se na to, co vás zajímá, zeptat? Neváhejte nás kontaktovat! Jsme tu proto, abychom Vám pomohli se odpovědně rozhodnout, zda do výcviku jít, nebo ne.

Kontaktujte Káju Pincosy na tel. č. 774 230 381 nebo nám napište na info@4usi.cz.