MEDIACE PRO ŽIVOT je intenzivní výcvik nenásilné komunikace v oblasti řešení konfliktů

Akreditovaný kurz MŠMT a MPSV v rozsahu 116 hodin

Trénink ve vedení mediace postavené na principech nenásilné komunikace ve formálním i neformálním prostředí

Jedinečný zážitkový kurz propojující nenásilnou komunikaci a práci s nervovým systémem – Somatic Experiencing ®

Místo, kde se můžete lidsky i profesionálně posunout 

Ivana Horáková, lektorka výcviku MEDIACE PRO ŽIVOT představuje nenásilnou komunikaci, svou vlastní cestu i co nás mediace učí pro běžný život. / Duben 2021

Co vám výcvik přinese

Kompetence

Kompetenci ve zvládání konfliktních situací. Jednak rozšíření vlastní kapacity (i ve vnímání vlastního těla, pocitů a myšlenek) a vědomí možnosti volby, jednak konkrétní praktické dovednosti typu empatie, přerušování, formulace efektivních proseb apod.

Orientaci

Účast přináší možnost vyznat se mnohem lépe jak v komunikaci s druhými, tak i ve své vlastní vnitřní komunikaci.

Učení v prostředí důvěry

Pro naši práci je klíčový prožitek důvěry v rámci skupiny, jelikož skupina je velmi důležitým prostorem pro učení.

9 mediátorských dovedností

Naučíte se 9 mediátorských dovedností (podle výukového modelu Mediate Your Life), které napomohou stranám v konfliktu se lépe slyšet a znovupropojit. Budete mít prostor trénovat svou schopnost empatie, sebevyjádření, sebenapojení. Po absolvování výcviku budete vybaveni dovednostmi konflikty navigovat směrem k většímu propojení a porozumění, ale také získáte větší klid a uvolnění konflikty zvládat.

Nácvik a sebezkušenost

Výcvik je strukturovaný tak, aby jednotlivá setkání na sebe navazovala. Velkou část výcviku tvoří nácvik a sebezkušenost. Užít si budete moct praxi dyád, triád, sdílení ve skupině. Ivana také hojně jednotlivé dovednosti demonstruje.

Čím je výcvik výjimečný

Tím, že kombinuje nácvik dovedností nenásilné komunikace s vnitřním rozvojem a meditačními praktikami, a to vše v přátelské rodinné atmosféře. K dispozici budete mít tvořivě zpracované materiály. Během výcviku si budete moci odpočinout od práce nebo jiných povinností a budete daleko více vnímat své tělo a své potřeby. Tento typ výcviku mediace je jedinečný v tom, jaký důraz klade na odkrývání lidských potřeb. 

Při práci se skupinou využíváme poznatky o nervovém systému a jeho regulaci, které zefektivňují a posouvají procesy, které známe z nenásilné komunikace. To je nesmírně užitečné v roli mediátora, který kromě vyjasňování komunikace a pojmenovávání potřeb působí jako ko-regulátor nervových systémů zúčastněných stran. Proto je důležité, aby jeho / její vlastní regulace (zvládání aktivace) byla na dobré úrovni. Můžeme tak budovat lepší odolnost v komunikaci a také ve vztazích.

Takto můžeme do praxe empatie zahrnout více i fyziologii – jednak vlastní, jednak se naladit lépe na druhého. K tomu využíváme praxi Somatic Experiencing® (Ivana je v současné době v pokročilé úrovni výcviku). Také práce se zdroji je inspirovaná Somatic Experiencing® – zdroje nás posílí jak ve vnitřních procesech, tak v roli mediátora.

Budeme se dívat také na to, jak se sebou v procesu mediace pracovat tak, abychom nepřicházeli o energii a dokonce se nechali procesem vyživovat – tato práce je pak mnohem zajímavější a radostnější.

Jak budete moci výcvik využít dál?

Sebeřízení

V práci, v rodině, jako nástroj pro vlastní vnitřní pochody. Pro nalezení vlastních strategií, jak lépe naplnit své potřeby. 

Mediační dovednosti

V práci mediátora získáte mnohem lepší schopnost naslouchat, odčítat a vyjadřovat potřeby svých klientů. 

Prevence vyhoření

Tím, že se naučíte mnohem lépe vnímat své vlastní potřeby a vyjadřovat je, budete předcházet vlastnímu vyčerpání nebo vyhoření. 

Empathy Buddy

Získáte taky partnera na empatii, se kterým budete moci dál i po výcviku dovednosti rozvíjet. 

Co nebude chybět

Nácvik seberegulace v intenzivních momentech.
Intenzivní praxe ve dvojících a trojicích. 
Interaktivní sebezkušenostní cvičení ve skupině.
Pohyb, tanec, příležitosti poznat se navzájem.
Nácvik mezi jednotlivými setkáními.
Odkazy na zajímavé zdroje a materiály.
Příjemné město, nová setkání.
"Když zažíváme konflikt – odpojení od sebe a od druhého, často provázené vědomím nedostatku – prožíváme stažení, které nám pak znemožňuje vnímat své hlubší potřeby a potřeby druhého. Výcvik vám umožní celý tento proces zpomalit a prozkoumat. Budete lépe odčítávat své vlastní vnitřní reakce a dokážete snáze vyjadřovat své potřeby tak, aby došlo k porozumění. Podobně i u druhých budete umět slyšet místo myšlenek a nejasných slov hlubší lidské potřeby." Ivana

Členové týmu

Ivana je spoluautorka a hlavní lektorka výcviku Mediace pro život, v němž spojuje praxi nenásilné komunikace s různými dalšími přístupy, čímž vytváří nové možnosti pro práci s lidmi, kteří si chtějí porozumět. Jako autorizovaná trenérka velmi ráda koučuje dovednosti nenásilné komunikace pro páry a jednotlivce, aby dokázali jasně vyjádřit a slyšet své potřeby. Využívá přitom mimo jiné i poznatky práce s traumatem a nervovým systémem (Somatic Experiencing®, ve výcviku). V praxi dlouhodobě zkoumá, jak se sebou a svým tělem v procesu mediace pracovat tak, aniž bychom přicházeli o energii a dokonce se nechali tímto procesem vyživovat – práce je pak mnohem zajímavější, radostnější a udržitelnější. Mediuje momentálně online, ale i na dětském hřišti nebo na pláži, pokud vidí v konfliktu příležitost přispět k porozumění zúčastněných. Více na jejich stránkách www.nenasilna-komunikace.cz. Stránky Centra pro nenásilnou komunikaci: www.cnvc.org.  

Karolina je zakladatelka 4UŠÍ, kde působí jako mediátorka a terapeutka. Díky setkání s Ivou mohla do Česka přinést profesionální výcvik v mediaci podle nenásilné komunikace a zařadit tak tento plnohodnotný přístup mediace mezi ostatní směry. Kája svůj smysl pro vztahy, napojení a well-being propojuje s oblastí interiérového a exteriérového designu a pomáhá tak lidem vytvářet prostředí, které odráží jejich individualitu i to kým jsou jako rodina.

Jak a kdy bude výcvik probíhat

Celkový rozsah výcviku je 116 hodin. Pokud jej absolvujete celý, budete mít nárok na obdržení certifikátu MŠMT a MPSV. 100 hodin vzdělávání probíhá společně, 16 hodin je určeno nácviku dyád a triád ve vašich vytvořených dvojicích a trojicích. Jako účastníci budete mít k dispozici pracovní materiály a v případě potřeby vám lektorka a asistent budou k dispozici pro supervizi a podporu. Výcvik bude oficiálně ukončen předáváním certifikátů během posledního setkání.

Časy setkávání

ONLINE VÝUKA: 17 – 19:30

ŽIVÁ SETKÁNÍ:

čtvrtek 10 – 13 a 15 – 18

pátek 9:30 – 12:30 a 14:30 – 17:30

sobota 9:30 – 12:30 a 14:30 – 17:30

neděle 9:30 – 12:30

 

16.9.2021

ONLINE ZAHÁJENÍ

Na tomto zahajovacím online setkání budeme mít možnost vidět, kdo se výcviku účastní, seznámíme Vás se všemi organizačními náležitostmi, budete mít už v rukou pracovní materiály k prvnímu setkání, abyste se mohli začít ladit.

23.-26.9.2021

I. společné setkání

První společné setkání proběhne ve Valašském Meziříčí v prostorách galerie Kaple, účastníci si hradí a zajišťují ubytování a stravu sami dle osobních potřeb. Obsahem setkání bude rozhodně rozjezd práce skupiny, dyád a triád, vstup do nenásilné komunikace i úvod do mediace.

14. a 28.10. / 21. 10. a 4.11. 2021

ONLINE VÝUKA

Mezi zářijovým a listopadovým setkáním proběhnou online setkání - můžete se účastnit všech a získat tak více prostoru pro učení, ale povinnost bude absolvovat 2 z nich. Více termínů nabízíme proto, aby měl každý možnost se online výuky účastnit. Každé online setkání proběhne v odpoledních hodinách v délce 2,5 hodiny čistého času.

25.-28.11.2021

II. společné setkání

Druhé společné setkání proběhne opět ve Valašském Meziříčí.

2. a 9.12. 2021 / 6. a 13.1.2022

ONLINE výuka

Další prostor pro online učení. Online výuka proběhne v odpoledních hodinách v rozsahu 2,5 hodiny.

20.-23.1.2022

III. společné setkání - ukončení výcviku

Poslední společné setkání proběhne na konci ledna a kromě mnoha cvičení, nácviků, rozhovorů a reflexí dojde také k předávání certifikátů a společné oslavě:-)

Kde výcvik proběhne

Vzhledem ke všem změnám ve vnějším světě i našim osobním situacím volíme refresh původní podoby výcviku a to jsou 3 společná setkání ve Valašském Meziříčí obohacená o průběžnou online výuku mezi setkáními.

Pro online komunikaci jsme vybrali Zoom.

Společná setkání proběhnou v prostorách Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí, kde se v předchozích letech už dva výcviky konaly a místo tak dobře známe. Valašské Meziříčí navíc poskytuje možnost ubytování i stravování v docela slušné míře, snadno do něj docestujete vlakem.

Vaše mezi výcvikové triády a dyády budou probíhat podle vás, online nebo naživo v místě, na kterém se dohodnete.

Výcvik a Covid-19

Podmínky pro účast na výcvikových setkáních

Naší povinností i závazkem je setkávat se v bezpečném prostředí - každý z nás máme své individuální životy a okolnosti. V rámci výcviku se řídíme platnými nařízeními vlády. V tuto chvíli platí, že vnitřní akce je možné účastnit se, pokud jste plně očkovaní nebo disponujete negativním testem (PCR, antigen). Pokud se na výcvik budete účastnit, budeme s Vámi naplnění těchto podmínek řešit.

Kolik vás výcvik bude stát

Studenti VŠ

CZK20500/
Doplňte si studium intenzivním a praktickým výcvikem.
Cena zahrnuje profesionální vedení výcviku, pracovní materiály a drobné občerstvení.
Ubytování ve Valašském Meziříčí si účastník zajišťuje sám.

Jednotlivci

CZK28500/
Cena zahrnuje profesionální vedení výcviku, pracovní materiály a drobné občerstvení.
Ubytování ve Valašském Meziříčí si účastník zajišťuje sám.

páry a rodiče na RČ

CZK24500/
Chcete se posunout ve vztahu? Přijďte oba. Nabízíme speciální cenu pro páry.
Cena zahrnuje profesionální vedení výcviku, pracovní materiály a drobné občerstvení.
Ubytování ve Valašském Meziříčí si účastník zajišťuje sám.

Co o výcviku říkají jeho absolventi

Skupina samotná má určitú "inteligenciu". Príbehy ludí, ich proaktivita pracovať a ich vlastná schopnosť prísť na ich vlastné riešenia ma vcelku inšpiruje. Celok je viac ako suma částí.

Kristína

Největší změnu u sebe pozoruju v schopnosti větší  empatie, vidět za pocity konkrétní potřeby, rozlišovat a rozpoznávat své potřeby a potřeby druhých, větší kapacitu pro intenzitu, větší porozumění druhým.

...

Děkuji za laskavé, otevřené sdílení zkušenosti. Výcvik byl pro mě profesionální a naplnil všechny mé potřeby a očekávání.

Yak

Největší změnu u sebe pozoruju v kontaktu samé se sebou, naslouchání druhým, ztotožňování se, hledání potřeb v jednání druhých a pozorumění jim.

...

Podmínky účasti

Je pro nás důležité, abychom Vám umožnili se v případě vážného zájmu výcviku zúčastnit a maximálně z něj získat. Zároveň potřebujeme vytvářet vhodné podmínky i pro nás, jako pořadatele a lektory a další zapojené aktéry výcviku. V níže uvedených odkazech se můžete seznámit s podmínkami účasti i zásadami ochrany osobních údajů. Máme velkou naději, že letos výcvik proběhne a že se jej již po třetí zúčastní zajímaví a inspirativní lidé. Pokud potřebujete další informace, ozvěte se nám, pokud jste připraveni se přihlásit, vyplňte a odešlete následující formulář. Těšíme se na setkání! 

Přihlášení

Souhlasím s podmínkami účasti výcviku Mediace pro život a tímto potvrzuji, že jsem se s nimi seznámil.
Ano, souhlasím s odesláním a zpracováním mých osobních údajů zapsanému spolku 4UŠI za účelem komunikace nezbytné pro organizaci a realizaci výcviku Mediace pro život. S mými údaji bude zacházeno bezpečně a zodpovědně a nebudou předány třetí straně bez mého souhlasu. Zapsaný spolek 4UŠI údaje zpracovává dle platných zákonů a dle Zásad ochrany osobních údajů 4UŠI, z. s., se kterými jsem se seznámil/a.
Potřebujete se rozmyslet a pomohlo by vám se na to, co vás zajímá, zeptat? Neváhejte nás kontaktovat! Jsme tu proto, abychom Vám pomohli se odpovědně rozhodnout, zda do výcviku jít, nebo ne.

Kontaktujte Káju Pincosy na tel. č. 774 230 381 nebo nám napište na info@4usi.cz.