vzděláváme facilitujeme koučujeme

Nenásilná komunikace, mediace a model růstu vám může rozšířit repertoár dovedností i schopnosti navigovat konflikty efektivněji a s větším úspěchem.

Zdravé rodiny
Mediace pro život

Mediace pro život

Naším největším úspěchem a radostí je ucelený výcvik v mediaci podle nenásilné komunikace s prvky tělesného prožívání vedený certifikovanou lektorkou NVC a praktikantkou SE Ivanou Horákovou.

V roce 2024 otevíráme již 5. ročník výcviku. Mezi naše absolventy patří lékaři a zdravotní sestry, právníci a inženýři, překladatelé, učitelé, ředitelé škol, kouči a aktivisté, terapeuti, rodiče a partneři.

Zdroje pro život v nás

Seminář zaměřený na nenásilnou komunikaci, dialog s tělem a výživu pro to, co v životě nejvíce chceme. Tři dny s certifikovanou lektorkou NVC Ivanou Horákovou. Jediný seminář s touto úžasnou dámou v ČR v tomto roce.

27.-29. října 2023 Valašské Meziříčí

O čem seminář bude?

Podobně jako zvířata v lese, budeme si spolu dělat zásoby na zimní období a nacházet to, co nás vyživuje, co nám dodává sílu a klud. Na tomto pobytu získáš prostor pro pěstování vlastní odolnosti a konkrétní dovednosti do každodennosti. Obrátíme se ke svým zdrojům (vnitřním i vnějším) a budeme se učit obývat prostor našeho těla. Ukážeme si cvičení, které nám pomohou poznat různé příchutě svých potřeb.

Proč Ivana kombinuje nenásilnou komunikaci s principy somatického prožívání?

K tomu, abychom nenásilnou komunikaci mohli lépe vnést do života, potřebujeme poznat své vlastní reakce nejen na rozumové úrovni, ale také na úrovni reakcí našeho nervového systému, který citlivě reaguje na momenty ohrožení. Často právě obranné reakce jsou tím, co nám brání vnést do situací nadhled a empatii, projevit se, postarat se o sebe a vnímat to, co je slovy druhých. 

Kolik vás seminář bude stát?

5.400 Kč

(Seminář se bude konta při min. účasti 12 osob. Možnost přihlášení je do 15.10.2023.)

O Ivaně se můžete dočíst více zde nebo na jejích osobních stránkách www.ivanahorakova.com

Koučink a kurzy na míru

Naším záměrem je mezi lidmi budovat bezpečí, důvěru a porozumění. Pomáháme lidem zažívat respekt a rozeznávání jejich jedinečnosti a hranic, učíme, jak to samé poskytnout druhým. Spojujeme umění nenásilné komunikace, modelu růstu Virginie Satirové a naše vlastní dary a zkušenosti k tomu, abychom pomáhali jednotlivcům, týmům, skupinám a komunitám zažívat větší blízkost, bezpečí, porozumění a spolupráci.

Témata, kterým se věnujeme:

Zvládání konfliktních situací

Mediační techniky pro běžný život​

Odpuštění, stížnosti, prosby, zpětná vazba​

Přímá, kongruentní, nenásilná komunikace

Techniky a nástroje pro větší sebenapojení a porozumění​

Rodičovské výzvy, rodinné situace, inspo a metody

Partnerská intimita a soudržnost

Práce s emocemi, potřebami a pravidly a intenzitou​

Nástroje rodinné terapie pro lepší vztahy s dětmi

Nemusíte být odborník, abyste mohli mít dobré vztahy s ostatními. Nabízíme vám možnost, jak využít techniky z rodinné terapie pro zlepšení vašeho vztahu s dětmi a s dalšími blízkými lidmi. V našem semináři vám představíme jednoduché nástroje, které vám umožní lépe pochopit, jak fungujeme, co prožíváme v kontaktu my a co prožívají ti druzí. Tyto nástroje vám změní pohled na to, jak spolu komunikujeme. Pomůžou vám posunout se k fungující komunikaci a zdravějším vztahům. Co je náplní kurzu?

Komunikace

Jak nezraňujícím způsobem vyjadřovat své obavy a navrhovat řešení problémů tak, aby nám druzí naslouchali. Jak jednoduše motivovat děti tím, že vyzdvihneme, co se daří. Jak pomocí rituálu vytvořit prostor pro všechno uvedené a nezatěžovat se tak některými tématy příliš dlouho.​

Vnitřní procesy

Co všechno se děje v nás i v dětech, když se dostaneme do konfliktu. Co může být za chováním dítěte (co všechno zůstává na první pohled skryto). Jak hledat pozitivní motivy chování a lépe tak porozumět tomu, proč se mezi mnou a dítětem děje to, co se děje. Jak si může dítě překládat a vysvětlovat způsob, jak s ním komunikujeme. Jaké konkrétní kroky můžeme dělat, aby si dítě z konfliktní situace neodneslo zranění, ale dokázalo růst.

Konflikt

Ve třetí části si ukážeme, jaké strategie obvykle volíme, když se dostaneme do situace, která nás stresuje. Zjistíme, jaké typy reakcí známe a jak se projevují navenek, co se v těchto chvílích děje s naším tělem a jak takový kontakt prožívá druhá strana.