Vzdělávání, které vás změní

SEMINÁŘE A KURZY PRO JEDNOTLIVCE, RODIČE, PARTNERY

Zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace

Akreditace MPSV

Eva Malířová

Brno – Akademie Diversitas

NENÁSILKA

“Aby děti prospívaly”

50 hodin akreditovaného vzdělávání

Eva Malířová