vzděláváme

Nemusíte být mediátor a přesto se nejspíš v rámci své profese do této pozice dostáváte. Rodiče a učitelé to mají jako svůj denní chlebíček. Nenásilná komunikace, mediace a model růstu vám může rozšířit repertoár dovedností i schopnosti navigovat konflikty efektivněji a s větším úspěchem.

Akreditované kurzy

Akreditované kurzy

4 usi mediace pro život Valašské Meziříčí

Mediace pro život

Mediace pro život

JEDINEČNÝ ZÁŽITKOVÝ KURZ PROPOJUJÍCÍ NENÁSILNOU KOMUNIKACI S PRVKY PRÁCE S REGULACÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU

Akreditovaný kurz MŠMT a MPSV v rozsahu 116 hodin vedený Ivanou Horákovou

Co získáte

Kompetence

Kompetenci ve zvládání konfliktních situací. Jednak rozšíření vlastní kapacity (i ve vnímání vlastního těla, pocitů a myšlenek) a vědomí možnosti volby, jednak konkrétní praktické dovednosti typu empatie, přerušování, formulace efektivních proseb apod.​

9 mediátorských dovedností

Naučíte se 9 mediátorských dovedností (podle výukového modelu Mediate Your Life), které napomohou stranám v konfliktu se lépe slyšet a znovupropojit. Budete mít prostor trénovat svou schopnost empatie, sebevyjádření, sebenapojení. Po absolvování výcviku budete vybaveni dovednostmi konflikty navigovat směrem k většímu propojení a porozumění, ale také získáte větší klid a uvolnění konflikty zvládat.​

Nácvik a sebezkušenost​

Výcvik je strukturovaný tak, aby jednotlivá setkání na sebe navazovala. Velkou část výcviku tvoří nácvik a sebezkušenost. Užít si budete moct praxi dyád, triád, sdílení ve skupině. Ivana také hojně jednotlivé dovednosti demonstruje.​

4 usi mediace terapie Vsetín

Nenásilka - aby děti prospívaly

Nenásilka - aby děti prospívaly

Akreditovaný kurz MŠMT v rozsahu 50h

V prostředí důvěry, respektu a bezpečí je možné, aby se dobře žilo i učilo. Nenásilná komunikace a na ní postavená mediace ví, jak toho dosáhnout i v prostředí konfliktu, ke kterým tak nějak máme tendenci, ale když už na ně přijde, ne vždy je umíme správně ukočírovat. Natož děti a mladí lidé. V tomto kurzu dostanete výbavu dovedností nenásilné komunikace i technik dramatické výchovy a divadla, abyste mohli vytvářet prostředí, možnosti i vedení, které podpoří plynutí komunikace, překonávání rozdílů a budování důvěry mezi dětmi i dospělými.

Náplň kurzu

V tomto kurzu bude hodně pohybu, hraní, cvičení, zkoušení, legrace a tvořivosti, ale taky citlivosti, zpřesňování, objevování a zkoušení nových věcí. S Martinou Čurdovou se budete přiměřeně hýbat i mluvit. Martina umí vytvořit bezpečný prostor pro učení, při kterém se budete bavit, potit, smát se i přemýšlet. Zažijete 8 dnů plných inspirativních a přenositelných aktivit, které budete moci v práci s dětmi a mládeží používat k jejich rozvoji. Nenásilná komunikace ve spojení s divadlem vytváří skvělé spojení, které přináší účastníků radost, napojení, důvěru, bezpečí a růst.

chcete kurz pro vaši školu?

mediace terapie 4 usi

Kurzy pro pěstouny

Kurzy pro pěstouny

Nástroje rodinné terapie pro lepší vztahy s dětmi

Nástroje rodinné terapie pro lepší vztahy s dětmi

Nemusíte být odborník, abyste mohli mít dobré vztahy s ostatními. Nabízíme vám možnost, jak využít techniky z rodinné terapie pro zlepšení vašeho vztahu s dětmi a s dalšími blízkými lidmi. V našem semináři vám představíme jednoduché nástroje, které vám umožní lépe pochopit, jak fungujeme, co prožíváme v kontaktu my a co prožívají ti druzí. Tyto nástroje vám změní pohled na to, jak spolu komunikujeme. Pomůžou vám posunout se k fungující komunikaci a zdravějším vztahům. Co je náplní kurzu?

Komunikace

Jak nezraňujícím způsobem vyjadřovat své obavy a navrhovat řešení problémů tak, aby nám druzí naslouchali. Jak jednoduše motivovat děti tím, že vyzdvihneme, co se daří. Jak pomocí rituálu vytvořit prostor pro všechno uvedené a nezatěžovat se tak některými tématy příliš dlouho.​

 

Vnitřní procesy

Co všechno se děje v nás i v dětech, když se dostaneme do konfliktu. Co může být za chováním dítěte (co všechno zůstává na první pohled skryto). Jak hledat pozitivní motivy chování a lépe tak porozumět tomu, proč se mezi mnou a dítětem děje to, co se děje. Jak si může dítě překládat a vysvětlovat způsob, jak s ním komunikujeme. Jaké konkrétní kroky můžeme dělat, aby si dítě z konfliktní situace neodneslo zranění, ale dokázalo růst.

Konflikt

Ve třetí části si ukážeme, jaké strategie obvykle volíme, když se dostaneme do situace, která nás stresuje. Zjistíme, jaké typy reakcí známe a jak se projevují navenek, co se v těchto chvílích děje s naším tělem a jak takový kontakt prožívá druhá strana.

4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

Koučink a kurzy na míru

Koučink a kurzy na míru

Naším záměrem je mezi lidmi budovat bezpečí, důvěru a porozumění. Pomáháme lidem zažívat respekt a rozeznávání jejich jedinečnosti a hranic, učíme, jak to samé poskytnout druhým. Spojujeme umění nenásilné komunikace, modelu růstu Virginie Satirové a naše vlastní dary a zkušenosti k tomu, abychom pomáhali jednotlivcům, týmům, skupinám a komunitám zažívat větší blízkost, bezpečí, porozumění a spolupráci.

Témata, kterým se věnujeme:

Zvládání konfliktních situací

Mediační techniky pro běžný život​

Odpuštění, stížnosti, prosby, zpětná vazba​

Přímá, kongruentní, nenásilná komunikace

Techniky a nástroje pro větší sebenapojení a porozumění​

Rodičovské výzvy, rodinné situace, inspo a metody

Partnerská intimita a soudržnost

Práce s emocemi, potřebami a pravidly a intenzitou​

máte chuť se s námi vzdělávat a něco nového se naučit?

Nabízíme vám profesionální výcvik Mediace pro život, akreditované kurzy, kurzy na míru, koučink a cokoli dalšího, co vám může pomoci a co bude v našich silách.