mediace
& konflikt koučink

Terapeutické služby nabízíme online, ve Vsetíně a Valašském Meziříčí
jednotlivcům, párům a rodinám

mediace

pro jednotlivce, páry a profesionály

Úspěšné zvládání emočně náročných situací dokáže partnerský vztah posílit. Respekt, bezpečí a důvěra v komunikaci, obzvlášť během konfliktů, vyživuje partnerskou soudržnost a intimitu. Jestliže chcete ve vztahu prožívat větší blízkost bez toho, že se jí budete bát, umění přecházení konflikty bez zranění je jedna z cest, jak toho dosáhnout.

Mediace pro život je ucelený výcvik v mediaci podle nenásilné komunikace s prvky tělesného prožívání vedený certifikovanou lektorkou NVC a praktikantkou SE Ivanou Horákovou.

V roce 2024 otevíráme již 5. ročník výcviku. Mezi naše absolventy patří lékaři a zdravotní sestry, právníci a inženýři, překladatelé, učitelé, ředitelé škol, kouči a aktivisté, terapeuti, rodiče a partneři.

Mediace pro život je náš velký projekt se samostatnou webovou stránkou www.mediaceprozivot.cz, kde kromě informací o výcviku najdete také nabídku dalších vzdělávacích aktivit a inspiraci v podobě článků a videí.

Webinář mediace pro osobní vztahy

Díky finanční podpoře MPSV můžeme nabídnout pravidelný páteční online prostor pro singls, partnery a rodiče. Od 9-10:30 vás bude Ivana Horáková – certifikovaná lektorka NVC, praktikantka SE a mediátorka provázet cvičeními posilujícími naše sebenapojení, schopnost jasného vyjadřování a empatii.

Během online skupiny budou využívány prvky nenásilné komunikace (Nonviolent Communication®), což je na potřeby orientovaný přístup k vytváření porozumění a zvládání konflikty, a také prvky práce s nervovým systémem (Somatic Experiencing®) pro posílení seberegulace a lepší rozeznávání jak vlastních reakcí, tak reakcí druhých.

Cena za setkání: 250Kč

Přihlaste se na jednotlivá setkání

9. září

29. září

20. října

10. listopadu

konflikt koučink

pro jednotlivce, páry a profesionály

Mediace pro život je ucelený výcvik v mediaci podle nenásilné komunikace s prvky tělesného prožívání vedený certifikovanou lektorkou NVC a praktikantkou SE Ivanou Horákovou.

V roce 2024 otevíráme již 5. ročník výcviku. Mezi naše absolventy patří lékaři a zdravotní sestry, právníci a inženýři, překladatelé, učitelé, ředitelé škol, kouči a aktivisté, terapeuti, rodiče a partneři.

Mediace pro život je náš velký projekt se samostatnou webovou stránkou www.mediaceprozivot.cz, kde kromě informací o výcviku najdete také nabídku dalších vzdělávacích aktivit a inspiraci v podobě článků a videí.

skupinová mediace

To, jakým způsobem fungují vztahy v pracovním prostředí zásadně ovlivňuje kvalitu našeho života a to, jak moc unavení jsme na konci dne. Urovnat konflikty a uzdravit vztahy tak, aby komunikace nevázla, umožní větší efektivnost v práci a redukuje stres. Proto se do mediace vyplatí investovat. 

Kromě toho samotný proces mediace podle nenásilné komunikace funguje také jako názorná ukázka komunikace, která zohledňuje lidské potřeby a pocity. Tím pádem je zážitek mediace prostorem pro učení a nastavení firemní kultury. Tento proces zároveň otevírá nové možnosti a prostor pro kreativní řešení.

Mediaci pro organizace a skupinovou mediaci pro formální i neformální skupiny vedeme podle přístupu Mediate Your Life, který vychází z učení Marshalla Rosenberga (nenásilná komunikace, Nonviolent Communication). Toto učení klade důraz na univerzálnost lidských potřeb a empatické naslouchání. Budeme do hloubky naslouchat vašim potřebám tak, aby je dokázala slyšet i druhá strana.

Jak to vidí účastníci mediace

“Ivana na mediaci vytvořila velmi bezpečné a respektující prostředí. Ocenila jsem zručné používání zásad nenásilné komunikace přímo při mediaci. Líbilo se mi také Ivany zaměření na somatiku a citlivost k tomu, jak na tom jednotliví účastníci jsou- pozorování jejich emocí a případné “zpomalení” diskuze, všímavost momentů, kdy se komunikace vyostřuje a k jiným náznakům případných zádrhelů. Určitě mediaci doporučuji pro všechny, kdo se neúspěšně snažili vyřešit konflikt či problém ve více lidech. Pohled a přítomnost někoho nezaujatého zvenčí, kdo má zkušenost s provázením druhých v podobných situacích ušetří spoustu času a budoucích problémů.”
Terezie Kosíková
“Velmi Vám děkuji za Vaši pomoc. Bylo to poprvé, co jsem řešil podobný konflikt a poprvé za pomoci mediátora. Byl jsem velmi překvapen, jak to nakonec dopadlo. Musím říct, že jsem byl na začátku dost skeptický, že bychom se vůbec mohli nějak dohodnout.”
Vojtěch Brynych

Naši mediátoři

pro jednotlivce, páry a profesionály

Mgr. Ivana Horáková

Ivana je spoluautorka a hlavní lektorka výcviku Mediace pro život, v němž spojuje praxi nenásilné komunikace s různými dalšími přístupy, čímž vytváří nové možnosti pro práci s lidmi, kteří si chtějí porozumět. Jako autorizovaná trenérka velmi ráda koučuje dovednosti nenásilné komunikace pro páry a jednotlivce, aby dokázali jasně vyjádřit a slyšet své potřeby.

kaja-pincosy-koucink

MgA. Karolina Pincosy

Kája je původní profesí pedagožka divadla ve výchově s praxí ve školách a sociálních službách. 4UŠI byly původně projekt na rodičovské dovolené, který se rozvinul díky přátelstvím, tvořivosti a chuti pomoci lidem zažívat plnější komunikaci a vztahy, které dokážou překonat krize umocňované nekončícími konflikty. Kája je statutární zástupkyně spolku, věnuje se mediaci, koučinku, lektoruje a pořádá vzdělávací programy organizace.

Dagmar Hradská

Dáša lektoruje, koučuje a individuálně doprovází. Pracuje s tématy emocí, s tělem a myslí jako zdroji poznání a podpory na cestě k vnitřní integritě a vzájemnému porozumění.

„Dříve jsem se ptal: Jak mohu vyléčit či změnit tohoto člověka? Dnes bych tuto otázku položil jinak: Jak mohu vytvořit vztah, který tento člověk může využít pro svůj osobní růst?“
C. R. Rogers

podmínky spolupráce

pro jednotlivce, páry a profesionály

Mediaci i terapii nabízíme online i naživo ve Valašském Meziříčí. Kontaktujte nás a domluvíme se, jak vám můžeme pomoci.