Zážitkové programy pro školy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pod jednou střechou

Strukturované drama pro žáky 1.-3.třídy ZŠ

V lekci se žáci seznámí s příběhem dětské knihy Brownstone (autoři Paula Scher a Stan Mack). Různá zvířátka zde obývají společný dům a hledají způsob, jak spolu žít, tolerovat své potřeby, komunikovat… Žáci vstupují do modelové situace, zažívají (i sledují) střet zájmů různých postav a zkouší možné strategie, které vedou k vyřešení konfliktních situací. Na konci lekce žáci reflektují svůj zážitek a jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili přesah modelového příběhu, hledají korelace k reálným situacím.

Délka programu: 90 min

4 usi zazitkova programy pro skoly

Když se nedaří

Lekce dramatické výchovy pro žáky 1.-3.třídy ZŠ

Během dvouhodinové lekce (2x45min) vstupují žáci do modelových situací, hrají si na superhrdiny, improvizují a učí se pojmenovat pocity i potřeby, které nám jsou společné a dobře známé. Přestože nám naše pocity napovídají, co v danou chvíli potřebujeme, ne vždy si jich jsme plně vědomi. Jejich uvědomění a pojmenování však pomůže nám i naší komunikaci s druhými. To pak vede k lepšímu porozumění, rozvoji empatie a využití našich schopnosti tak, jak nám naše momentální kapacita dovolí.

A to je právě to, co superhrdinové dokáží – místo rozbíjení domů a destrukce poznávají své přednosti i svá omezení… a pak s nimi vědomě pracují, aby mohli být prospěšní sobě i svému okolí.

Žáci jsou vedeni k tomu, aby našli své vlastní přednosti a sdíleli s ostatními, v čem se cítí být silní. Společně pak zkouší hledat, co nám pomáhá, když zrovna nemáme „svůj den“ a co nás podrží, abychom zbytečně neublížili druhým.

Délka programu: 90 min

4 asi programy pro skoly

Sebevědomá komunikace

Zážitkový program pro žáky 7.-9. tříd

Když chceme s druhými navazovat např. pracovní vztahy, nejspíš si přitom přejeme, abychom byli respektováni, oceňováni a přijati takoví, jací jsme. Na tom, jak na druhé působíme, má určitě vliv naše sebevědomí a sebedůvěra. Obzvlášť pak během různě emočně náročných rozhovorů, jakými můžou být pohovory do zaměstnání nebo jednání se zákazníkem, se hodí, když jsme si vědomi toho, jak nám je uvnitř, jak působíme navenek a víme, co s tím můžeme dělat.

Během zážitkového programu Sebevědomá komunikace si žáci pomocí divadelních a hereckých metod vyzkouší práci s dechem, postojem, který přináší sebedůvěru a vnitřní klid, otestují své schopnosti ustát emočně náročnou situaci pohovoru o studium či zaměstnání a nakonec dostanou dobré tipy na to, jak komunikovat tak, abychom u druhých vytvářeli tu jistou důvěru a respekt.

Realizaci tohoto programu doporučujeme zařadit po absolvování programu Vnitřní zdroje. Program bude v takovém případě nejužitečnější.

Délka programu: 90 min

4 asi programy pro skoly

Vnitřní zdroje

Zážitkový program pro žáky 7.-9. tříd

Jak se můžeme dozvědět o našich silných stránkách
Ani mnoho dospělých netuší, v čem jsou vlastně dobří. Anebo si myslí, že jsou dobří v něčem, čeho si druzí (často rodiče) všímali a co oceňovali a to v životě dělají. Povědomí o našich silných stránkách a talentech totiž získáváme hlavně na základě zpětné vazby z okolí. Ne vždy ale tahle zpětná vazba funguje. Program Vnitřní zdroje si klade za cíl pomoct dětem získat zpětnou vazbu na to, co jim jde přímo během programu. Chceme tak dětem ukázat, jak je důležité pozorovat, reflektovat, ptát se a získávat zpětnou vazbu – říkat si o ni.

Délka programu: 90 min

4 asi programy pro skoly