hnev a konflikty deti

HNĚV A KONFLIKTY U DĚTÍ

Jak pomoci dětem projít konfliktem bez ubližování

Intenzivní workshop s Jaredem Finkelsteinem

Valašské Meziříčí 27.-29. května 2020 / AKREDITACE MŠMT v procesu

O čem seminář bude:

Učitelé a rodiče jsou někdy i několikrát denně svědky hádek, pří, no zkrátka konfliktů mezi dětmi. Často máme jako dospělí chuť konflikty stopnout, utnout, nastolit rychle mír a pořádek, nechat děti navzájem se omluvit, abychom se mohli vrátit k důležitějším věcem – učení, práci, pohodě… Konflikty bývají stresujícími zážitky, nabitými emocemi a intenzivním prožíváním. Děti i dospělí mohou cítit hněv, strach, mrzutost, podráždění, fyzicky cítíme energii, sílu, ale i na druhou stranu chaos a zamrznutí.

Jsou to však naše reakce – způsob zvládání, jež má dopad na naše vztahy, sebeúctu, pocit bezpečí a důvěry ve skupině.

Nenásilná komunikace nám ukazuje způsob, který může z konfliktů vykřesat vzájemně bližší vztahy, posílit odpovědnost dětí za sebe a své jednání a nás propojit s klidnou a bezpečnou silou umožňující dětem zažívat jasné hranice.

Seminář si klade za cíl být MAXIMÁLNĚ praktický s dostatečným prostorem pro nácvik a sdílení zážitků.

TLUMOČENÍ DO ČESKÉHO JAZYKA BUDE ZAJIŠTĚNO.


Na semináři získáte příležitost objevovat a prohlubovat schopnosti empatie a empatické reakce, posilovat sebe-napojení jako způsob práce se sebou v konfliktu, propojování druhých pomocí pocitů, potřeb a prosby o napojení.


Co se naučíte?

 • jak využívat základní principy a postupy nenásilné komunikace v situaci, kdy jste svědkem konfliktu dětí
 • rozšíříte vlastní slovník emocí a potřeb pro tyto situace
 • naučíte se rozlišovat mezi potřebami a strategiemi a posílíte svou schopnost vést děti k nalezení jejich vlastního řešení situace
 • budete budovat sebe-napojení a vlastní kapacitu pro náročné situace
 • seznámíte se s přístupem nenásilné komunikace k hněvu a agresivnímu chování
 • budete procvičovat schopnost empatie k dítěti v hněvu
 • budete moci sdílet zkušenosti z vašeho vlastního života a praxe a získáte podporu lektora i skupiny v otevírání možností nového přístupu v nich
 • budete moci zjistit, jak lze reagovat v situaci, kdy jsou konfliktu mezi dětmi svědky ostatní, a co s tím
 • seznámíte se s procesem “Změna obrazu nepřítele”
 • naučíte se nový přístup – usmíření, nebo také dozvíte se, co namísto vyžadování omluvy
 • budete mít prostor a podporu lektora přemýšlet nad tím, jak můžete vcítění a nenásilné zvládání konfliktů ve své rodině nebo třídě posilovat a rozvíjet

Termín semináře:

27. – 29. května

Místo konání:

Valašské Meziříčí, salónek Galerie Sýpka

Účastníci si ubytování zajišťují sami.

Cena:

4.500,-/osobu

Součástí ceny je drobné občerstvení a pracovní materiály v českém jazyce.


Jared je certifikovaný lektor a kouč nenásilné komunikace, který věří, že v propojeném světě je nejdůležitější KVALITA SPOJENÍ. Souhlasíme s ním!

CHCETE SE SEMINÁŘE ZÚČASTNIT?

Rezervujte si své místo včas!

Seminář se budete konat v případě přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Pracujeme na zajištění akreditace MŠMT tak, aby Vám mohl být seminář proplacen ze šablon. O udělení akreditace Vás budeme informovat během měsíce dubna.

Vyhrazujeme si také právo seminář zrušit nebo posunout termín konání – o všech případných změnách budou přihlášení včas informováni.