Zážitkové programy

Zážitkové programy jsou určeny především žákům základních škol a jejich pedagogům. Chceme do škol přinášet téma nenásilné komunikace, chceme žáky podněcovat v budování pozitivního sebehodnocení, rozvíjet dovednosti podpůrné zpětné vazby a tvůrčího řešení problémů. Programy jsou zážitkové, protože využívají metody dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky, jsou interaktivní a často zapojují nejen mozek a mluvidla, ale také zbytek těla v skupinové interakci. Podívejte se na naše aktuální programy.

Vnitřní zdroje

Zážitkový program pro žáky 7.-9. tříd

Klíčová slova: trh práce, kariérní poradenství, zážitková pedagogika, silné stránky, modelové situace, dramatická výchova

Maximální počet žáků: 24

Délka program: 90 minut

 

Jak se můžeme dozvědět o našich silných stránkách

Ani mnoho dospělých netuší, v čem jsou vlastně dobří. Anebo si myslí, že jsou dobří v něčem, čeho si druzí (často rodiče) všímali a co oceňovali a to v životě dělají. Povědomí o našich silných stránkách a talentech totiž získáváme hlavně na základě zpětné vazby z okolí. Ne vždy ale tahle zpětná vazba funguje.

Program Vnitřní zdroje si klade za cíl pomoct dětem získat zpětnou vazbu na to, co jim jde přímo během programu. Chceme tak dětem ukázat, jak je důležité pozorovat, reflektovat, ptát se a získávat zpětnou vazbu – říkat si o ni.

Jaké kompetence budou žáci během programu rozvíjet

Kompetence k učení – žáci projdou několika úkoly, které budou následně reflektovat, naučí se poskytovat a žádat o zpětnou vazbu, žáci si také budou reflektovat své styly učení, jež budou následně vztahovat na povolání, studium

Kompetence k řešení problémů – žáci budou pracovat týmově i individuálně a svůj způsob zapojení budou posuzovat z hlediska rolí v týmu (bagr, rejža, …)

Osobnostně-sociální kompetence – na základě prožitých aktivit a jejich reflexe si budou žáci lépe uvědomovat své silné stránky, vnitřní zdroje, to, zda táhnou k týmové práci, nebo raději pracují samostatně

Využité metody

Modelové situace a Kolbův proces učení

Mentální mapování v prostoru

Zpětná vazba podle nenásilné komunikace

Diskuse, reflexe

Autorky a lektorky programu:

MgA. Lucie Maléřová a MgA. Karolina Pincosy

Cena programu: 3.000,-