Pomůžeme vám projít náročným obdobím

Pokud se rozvádíte a potřebujete vytvořit dohodu o tom, jak se budete starat o děti, ale není to úplně snadné, mediace vám může pomoci nalézt větší porozumění a nalézt řešení, která zohledňují potřeby všech stran – dospělých i dětí.

Někdy se nám život nedaří žít tak, jak bychom chtěli. Může to být kvůli tomu, co jsme si do současnosti přinesli z dětství, nebo naopak nám něco chybí a potřebujeme se to naučit. Individuální, párová a rodinná terapie je způsob, jak minulost použít jako zdroj a přítomnost jako příležitost k učení.

Úspěšné zvládání emočně náročných situací dokáže partnerský vztah posílit. Respekt, bezpečí a důvěra v komunikaci, obzvlášť během konfliktů, vyživuje partnerskou soudržnost a intimitu. Jestliže chcete ve vztahu prožívat větší blízkost bez toho, že se jí budete bát, umění přecházení konflikty bez zranění je jedna z cest, jak toho dosáhnout.
4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

Mediace

Mediace je možnost posunout se z konfliktu směrem k dohodě a vzájemně prospěšnější komunikaci pomocí mediátora – nestranné osoby vybavené komunikačními a facilitačními dovednostmi. Mediátor vám pomůže komunikaci zjasnit, ale zároveň neutralizovat, pomůže vám vynést na povrch potřeby, které stojí v pozadí, vytvoří prostor pro bezpečné vyjádření a vybití emocí i cílené vyjádření proseb. 

Příprava na mediaci

Pokud se rozhodnete mediaci vyzkoušet nebo ji zkrátka použít, je dobré počítat s tím, že před samotným mediačním setkání probíhají přípravná, individuální setkání – premediace. Jejím úkolem je jednotlivé strany připravit na mediaci, zjistit a zvýšit jejich ochotu hledat společnou řeč, identifikovat možné překážky a vyjasnit pravidla / možnosti mediace. Mediace není spásonosná a nefunguje vždy. Bude-li pro vás vhodná, odhalí právě tato predmediační setkání.

Trvání mediace

Pokud strany i mediátor vyhodnotí, že mediace je možná a strany jsou připravené se setkat, dochází k mediaci, což je cca 1,5 – 3 hodiny trvající setkání. Těchto setkání se podle potřeby uskuteční 1 a více. V případě potřeby může mediátor znovu navrhnout zařazení individuálního setkání.

Výstupy z mediace

Závěr každého setkání provází rekaputilace, shrnutí a vyhodnocování. Dle dohody a potřeby jsou tvořeny písemné zápisy ze setkání, popř. si strany fotí záznamy z flipchartu. Tyto materiály a celá mediace je důvěrná a sdílet výstupy z ní lze pouze se souhlasem stran.

4UŠI nenásilná komunikace mediace model růstu

Terapie

Každý v životě někdy cítíme nespokojenost, hledáme způsob, jak se posunout. Jak zlepšit svou komunikaci s druhými, uzdravit vztahy s nimi. Máme těžké období, něčeho se bojíme, zažíváme ve svém životě nějakou změnu. Potřebujeme sdílet své těžkosti, mít někoho, kdo naslouchá a nesoudí, přináší jiný pohled na věc. Ráda budu tím člověkem, který vás na vaší cestě doprovodí. Nabízím bezpečný prostor bez hodnocení, v němž můžeme společně hledat odpovědi na vaše otázky, pátrat po vašich zdrojích, které vám pomohou posunout se dál a které možná sami nevidíte. Ať už potřebujete řešit své vlastní prožívání, těžké období, překážky na vaší cestě, vztah s partnerem, s rodinou, se svými dětmi nebo sami k sobě.

Společně se můžeme podívat na to, co prožíváte, jaké jsou vaše vztahy, jak komunikujete s druhými, co mohlo být těžkého, zraňujícího v minulosti a jak vás to nyní ovlivňuje, i hledat nové možnosti do budoucna, odhalovat zdroje, které vám pomohou se v životě posunout a přebírat zodpovědnost za sebe a svá rozhodnutí.

Jsme tu, abychom vám pomohli obnovit spojení s partnerem nebo sebou samým

Jsme tu, abychom vám pomohli obnovit spojení s partnerem nebo sebou samým

Mediaci i terapii nabízíme online i naživo ve Valašském Meziříčí. Kontaktujte nás a domluvíme se, jak vám můžeme pomoci.