Sebevědomá komunikace

Zážitkový program pro žáky 7.-9. tříd

Jak komunikovat sebevědomě a přitom přirozeně

Když chceme s druhými navazovat např. pracovní vztahy, nejspíš si přitom přejeme, abychom byli respektováni, oceňováni a přijati takoví, jací jsme. Na tom, jak na druhé působíme, má určitě vliv naše sebevědomí a sebedůvěra. Obzvlášť pak během různě emočně náročných rozhovorů, jakými můžou být pohovory do zaměstnání nebo jednání se zákazníkem, se hodí, když jsme si vědomi toho, jak nám je uvnitř, jak působíme navenek a víme, co s tím můžeme dělat.

Během zážitkového programu Sebevědomá komunikace si žáci pomocí divadelních a hereckých metod vyzkouší práci s dechem, postojem, který přináší sebedůvěru a vnitřní klid, otestují své schopnosti ustát emočně náročnou situaci pohovoru o studium či zaměstnání a nakonec dostanou dobré tipy na to, jak komunikovat tak, abychom u druhých vytvářeli tu jistou důvěru a respekt.

Realizaci tohoto programu doporučujeme zařadit po absolvování programu Vnitřní zdroje. Program bude v takovém případě nejužitečnější.

Jaké kompetence budou žáci během programu rozvíjet

Kompetence pro komunikaci – žáci se budou učit, jak pracovat se svou momentální energií ve prospěch jasné, sebevědomé a uvolněné komunikace, naučí se základy práce s dechem, držením těla, dostanou tip, jak snižovat hladinu stresu

Osobnostně-sociální kompetence – díky práci s vlastním tělem, hlasem, dechem, žáci posilní svůj zdravý vztah k sobě a svým možnostem působit na druhé a komunikovat s nimi

Využité metody

Dramatická situace a hraní rolí, improvizace

Práce s dechem, držením těla, energetickými centry

4 kroky podle nenásilné komunikace

Diskuse, reflexe

Klíčová slova: trh práce, kariérní poradenství, zážitková pedagogika, komunikace, sebeprezentace, herecká výchova, modelové situace, dramatická výchova

Maximální počet žáků: 24

Délka program: 90 minut

Autorka a lektorka programu: MgA. Lucie Maléřová

Cena: 2.400,-