SETKÁVÁNÍ RODIČŮ

Vzdělávání, podpora, sdílení

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci si Vás srdečně dovolujeme pozvat na setkávání rodičů (říkáme jim rodičovská fóra), kteří potřebují a chtějí rozumět lépe svým dětem, jejich potřebám, hledají inspiraci a podporu.

Rodičovské fórum je prostor, kde rodiče mohou sdílet své zkušeností s dalšími rodiči a odborníky, získají podněty k vlastnímu rozvoji a vzdělávání, mohou hledat cesty pro řešení problémů při výchově a vzdělávání dětí nejen se speciálními vzdělávacími potřebami a navazují kontakty s dalšími rodiči.

Rodičovská fóra se konají v sídle spolku 4UŠI v Jablůnce nad Bečvou vždy od 17 do 18:30.

Účast není zpoplatněna a občerstvení je připraveno:-)

Rodičovská fóra červenec – prosinec 2020

Zpětná vazba, která podpoří

Termín: 28.7. 17-18:30
Lektorka: Saša Dobrovolná

Zpětná vazba je důležitou podmínkou učení. Kolikrát jsme však od našich blízkých slyšeli takovou zpětnou vazbu, že se nám chtělo spíš se vším praštit a plakat? A to i přesto, že jejich úmysly byly veskrze pozitivní a chtěli nás podpořit. Zvlášť děti, které s něčím zápasí, potřebují správně podpořit a nasměrovat. V rámci setkání budeme diskutovat o tom, jaká zpětná vazba má největší vliv na naši motivaci něco dělat nebo se něco učit a zformulujeme si parametry kvalitní zpětné vazby.

CHCETE SE O SAŠI DOZVĚDĚT VÍCE? ANO!


Kreativní pomůcky při práci s dětmi

Termín: 25.8. 17-18:30
Lektorka: Karolina Pincosy a Lenka Maléřová

Jak jednoduše vytvořit herní atmosféru, při které děti ani nevědí, že se učí? Ukážeme vám, jak pracovat s herními kartami (rozvoj slovníku emocí, rozpoznávání silných a slabých stránek, pojmenovávání hodnot) a deskovými hrami tak, aby se děti učily a rozvíjely. Karty si budete moci vyzkoušet na tématu kariérního poradenství, finanční gramotnosti a dalších tématech, která vás budou zajímat.


Ledovec – jak lépe rozumět chování našich dětí

Termín: 29.9. 17-18:30
Lektorka: Iveta Olšáková

Někdy není jednoduché našim dětem rozumět a tak se k nim přiblížit adekvátním způsobem. Naše prožívání lze přirovnat k ledovci – to, co vidíme nad povrchem, je chování, další významná část toho, co prožíváme, je ale schovaná „pod vodou“ – pocity, očekávání, tužby atd. Pojďte s námi odkrýt části ledovce, které nejsou patrné na první pohled, a porozumět tak více svým dětem i sobě.


Péče o sebe

Termín: 27.10. 17-18:30
Lektorka: Iveta Olšáková

Děti jsou pro nás tak důležité, že někdy trochu zapomeneme na sebe. Jedeme na plný plyn
a najednou zjistíme, že nám nějak dochází palivo. Při tomto setkání zaměříme pozornost na vás jako rodiče a budeme hledat cesty, jak se postarat o sebe a mít tak větší emoční i fyzickou kapacitu pro život s dětmi.


Tipy a triky pro partnerskou komunikaci

Termín: 24.11. 17-18:30
Lektorka: Karolina Pincosy

Život s dětmi, obzvlášť s těmi, která mají speciální vzdělávací potřeby, přináší mnoho výzev a může být zatěžkávací zkouškou pro rodiče jako partnery. Na tomto rodičovském fóru se podíváme na to, jak spolu komunikovat negativní emoce, žádat o podporu a přinášet více vzájemného výživujícího ocenění do partnerského vztahu.


Teploměr – jak udržet dobré klima v rodině

Termín: 15.12. 17-18:30
Lektorka: Karolina Pincosy

Když si rodina sedne kolem stolu, je to skvělá příležitost otevřít různá témata, zpracovat těžší i krásné zážitky, pobavit se o budoucnosti. Teploměr je ověřený nástroj nejen pro rodinnou diskuzi, který ji přinese strukturu a pozitivní směr.

Rodičovská fóra se konají v prvním patře budovy č. 86, která bohužel nedisponuje bezbariérovým přístupem. Parkovat lze ve dvoře budovy nebo před obchodním domem Jednota. Do Jablůnky se také lehce dostanete vlakem nebo autobusem.

Kapacita prostoru je omezená a proto budeme rádi, když nám dáte pár dní dopředu vědět, že se chystáte přijít. Napište nám email na info@4usi.cz nebo pošlete sms na 774 230 381.

Rodičovská fóra jsou primárně určena rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, všichni další rodiče jsou však také srdečně vítáni.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Tým 4UŠI, z. s.

Akce se uskuteční v rámci projektu „Inspirace v odlišnosti“, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004831.