MgA. Karolina Pincosy

Statutární zástupkyně, mediátorka, organizátorka vzdělávacích aktivit

Jsem designérka, mediátorka, lektorka. Moje ruce jsou obvykle docela odřené z fyzické práce, protože miluju vytvářet místa, kde se můžou lidi setkávat, relaxovat, mluvit. 4UŠI jsou pro mě často takovým místem – potkávají se tu rodiče, děti, lidi, kteří mají chuť se něco učit, nebo lidi, kteří potřebují podporu, protože už dál nemůžou. Hledáme spolu cestu.

Pracovní zkušenosti:

Občanské sdružení Augusto – metodička, lektorka, režisérka, herečka, koučka, grafička (2004 – 2009)

Gymnázium Pavla Křížkovské s uměleckou profilací Brno – pedagog dramatického oboru (2006)

IQ Roma servis, o. s. – sociální pedagožka, vedoucí pobočky organizace v Břeclavi, lektorka, facilitátorka, socioterapeutka
(2009 – dosud)

Facilitační a mediační zkušenosti:

Vedoucí skupiny „O“ při Komunitním plánování sociálních služeb města Břeclav

Koordinátorka skupiny Lokálního partnerství města Břeclav

Facilitátorka případových konferencí a neformálního setkávání skupiny Pokrok

Lektorské a metodické zkušenosti:

Vedení pohybových dílen pro divadelní soubory (CVČ Lužánky Brno)

Lektorka/joker Divadla Fórum (o. s. Augusto)

Instruktorka teamspiritových akcí (Česká cesta Outwardbound)

Lektorka kurzu pro sociální pracovníky „Motivace a osobnostní rozvoj“ (IQ Roma servis, o.s.)

Lektorka seminářů pro pedagogy „Každý má v sobě umělce“ (o. s. Augusto)

Lektorka vzdělávacích programů a besed na téma partnerské konflikty (KC Emcéčko, MK Valašské Meziříčí a Nový Jičín)

Vzdělání, školení a tréninky:

Janáčkova akademie múzických umění Brno, obor Divadlo a výchova (2000 – 2005)

Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové na Slovensku (780h, 2007 – 20012)

Řešení konfliktů technikou mediace (100h, AMČR, 2014)

Kurzy manželů Kopřivových Respektovat a být respektován (2006-2010)

Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. (50h, o.s. Střep, 2009)

Školení time managementu, učící se organice, osobnostní rozvoj, manažerské a vůdčí dovednosti, vedení porad a facilitace (různí vzdělavatelé)

Školení v psychologických oblastech – terapie páru, práce s depresivním a suicidálním klientem, terapie v písku (Institut Virginie Satirové na Slovensku a Česku)

Kurz lektorských dovedností (50h, Česká cesta, 2011)

Komunitní plánování sociálních služeb (24h, JMK, 2012)

Školení facilitátorů programu Pokrok – strategie pro profesionály a komunity (55h, CpKP Východní Morava, Aha!process, 2013)

Rodinná mediace (18h, AMČR, 2015)

Mandala Self jako terapeutický nástroj (16h, Inspirace, 2015)

Nenásilná komunikace a budování důvěry/Compassionate communication and building trust: Jared Finkelstein/USA (duben 2016)

Přijetí všech mých já: Jared Finkelstein/USA (květen 2017)