Mgr. Iveta Olšáková

Terapeutka, lektorka

Vzdělání: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta (2002 – 2007) – získaný titul Mgr.: obor Sociální práce se zdravotnickým profilem

Pracovní zkušenosti:

Psychoterapeut v Poradně pro závislosti (Agarta, z. s., v rozsahu 0,2 úvazku od 1.7.2019 – dosud)

Referent odboru sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí), Městský úřad Vsetín, 1. 1. 2015 – dosud

Terénní sociální pracovnice – Asistované kontakty a asistovaná předávání (2014) – Komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko, Valašské Meziříčí

Odborná pedagogická pracovnice – Podpora inkluzivního vzdělávání ve školce Kamínek ve Valašském Meziříčí (2014)

Výcviky a kurzy:

Terapie hrou: Sochy a obrazy v písku –Práce s vinou a hanbou – pokračující seminář, Dr. Madeleine De Little, PhD (2019)

Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu – Bc. Tereza Vránová, Mgr. Martina Schotliová (2019)

Psychoterapeutický výcvik Transformační systemické terapie dle Virginie Satirové na Inštitútu Virginie Satirovej v Bratislavě (v rozsahu 680 hodin, 2011 – 2017)

Ochrana týraných a zneužívaných dětí, metody práce s traumaty dětí – prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA, Mgr. Terezie Pemová (2017)

Syndrom vyhoření a psychohygiena – PhDr. Jeroným Klimeš (2017)

Zjišťování názoru dítěte – PhDr. Kateřina Fořtová (2017)

Rozvod v rodině – formy porozvodového uspořádání péče o děti – PhDr. Petr Štěpaník (2017)

Diagnostika domácího násilí v rodinném systému – PhDr. Petr Štěpaník (2016)

Návykové látky a práce s rodiči uživateli a jejich dětmi – PhDr. Ilona Preslová (2016)

Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci (2016)

Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané otázky – Náruč dětem, Mgr. Margarita Pátíková, Mgr. Jiří Šamánek (2016)

Efektivní rozhovor – Lenka Šimková (48 hodin, 2016)

Speciální techniky komunikace s dítětem – PhDr. Kateřina Fořtová (2016)

Řešení konfliktů technikou mediace – Asociace mediátorů České republiky (100 hodin, 2015)

Sochy a obrazy v písku – workshop s použitím Transformační systemické terapie Satirové – Madeleine de Little (2015)

Cesta – nástroje pro inspirativní přístup k dětem – Simona Wenger (2015)

– Dítě a poruchy rodinného prostředí – střídavá výchova – PhDr. Jeroným Klimeš (2015)

Manipulace v mezilidské komunikaci a obrana proti ní – PhDr. Jeroným Klimeš (2015)

Vybrané kapitoly z oblasti sociálně právní ochrany dětí v ČR v právu a praxi – JUDr. Věra Novotná (2015)

Dynamika problémového chování – jak porozumět nevhodnému chování dětí – Mansio (2015)

Základy diagnostiky rodiny pro sociální pracovníky – Mgr. Martin Bušina (2015)

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí – JUDr. Věra Novotná (2015)

Sociálně-právní ochrana dětí – JUDr. Věra Novotná (2015)

Vzdělávací modul pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí (2015)

Systemická sociální práce s rodinou – Mgr. Jan Vodák, Ph. D. (2012)

Základy koučingu – Mgr. Jan Vodák, Ph. D. (2012)

Sociální práce s předluženými – Ing. Jana Jelínková (2012)

Individuální plánování v sociálních službách – Mgr. Lubomír Pelech (2012)

Ekonomické minimum – Masarykova veřejná knihovna Vsetín (2011)

Psychosociální osobnostní výcvik – Masarykova veřejná knihovna Vsetín (2010)

Vnitřní dítě – sebezkušenostní výcvik (6 navazujících kurzů) – Mgr. Soňa Syřínková-Smolková (2009 – 2015)

Od divošky ke královně – sebezkušenostní kurz – Mgr. Soňa Syřínková-Smolková (2012 – 2013)

Škola ženy – sebezkušenostní kurz – Mgr. Soňa Syřínková-Smolková (2012)

Rodinné a systemické konstelace – MUDr. Pavel Konečný (2009, 2010)

Kurz 1. pomoci ČČK: Základní normy zdravotnických znalostí (2007)