Štědré srdce, laskavá řeč a život ve službě a vcítění se jsou tím, co obnovuje lidskost. Buddha

MgA. Karolina Pincosy

Činnost pro 4 UŠI:

mediátorka, organizátorka, web a PR, facilitátorka, grafička, lektorka

Pracovní zkušenosti:

Občanské sdružení Augusto – metodička, lektorka, režisérka, herečka, koučka, grafička (2004 – 2009)

Gymnázium Pavla Křížkovské s uměleckou profilací Brno – pedagog dramatického oboru (2006)

IQ Roma servis, o. s. – sociální pedagožka, vedoucí pobočky organizace v Břeclavi, lektorka, facilitátorka, socioterapeutka
(2009 – dosud)

Facilitační a mediační zkušenosti:

Vedoucí skupiny „O“ při Komunitním plánování sociálních služeb města Břeclav

Koordinátorka skupiny Lokálního partnerství města Břeclav

Facilitátorka případových konferencí a neformálního setkávání skupiny Pokrok

Lektorské a metodické zkušenosti:

Vedení pohybových dílen pro divadelní soubory (CVČ Lužánky Brno)

Lektorka/joker Divadla Fórum (o. s. Augusto)

Instruktorka teamspiritových akcí (Česká cesta Outwardbound)

Lektorka kurzu pro sociální pracovníky „Motivace a osobnostní rozvoj“ (IQ Roma servis, o.s.)

Lektorka seminářů pro pedagogy „Každý má v sobě umělce“ (o. s. Augusto)

Lektorka vzdělávacích programů a besed na téma partnerské konflikty (KC Emcéčko, MK Valašské Meziříčí a Nový Jičín)

Vzdělání, školení a tréninky:

Janáčkova akademie múzických umění Brno, obor Divadlo a výchova (2000 – 2005)

Čtyřletý psychoterapeutický výcvik v modelu Virginie Satirové na Slovensku (780h, 2007 – 20012)

Řešení konfliktů technikou mediace (100h, AMČR, 2014)

Kurzy manželů Kopřivových Respektovat a být respektován (2006-2010)

Práce s rodinou v obtížné životní situaci I. (50h, o.s. Střep, 2009)

Školení time managementu, učící se organice, osobnostní rozvoj, manažerské a vůdčí dovednosti, vedení porad a facilitace (různí vzdělavatelé)

Školení v psychologických oblastech – terapie páru, práce s depresivním a suicidálním klientem, terapie v písku (Institut Virginie Satirové na Slovensku a Česku)

Kurz lektorských dovedností (50h, Česká cesta, 2011)

Komunitní plánování sociálních služeb (24h, JMK, 2012)

Školení facilitátorů programu Pokrok – strategie pro profesionály a komunity (55h, CpKP Východní Morava, Aha!process, 2013)

Rodinná mediace (18h, AMČR, 2015)

Mandala Self jako terapeutický nástroj (16h, Inspirace, 2015)

Nenásilná komunikace a budování důvěry/Compassionate communication and building trust: Jared Finkelstein/USA (duben 2016)

Přijetí všech mých já: Jared Finkelstein/USA (květen 2017)

Mgr. Ivana Horáková

by the river Ivana small

Činnost pro 4 UŠI: 

lektorka workshopů nenásilné komunikace a mediačního výcviku, metodička, supervizorka

Vzdělání, zkušenosti:
S nenásilnou komunikací se Ivana setkala poprvé v r. 2005 během studií, od roku 2011 se ji intenzivně věnuje, nabízí kurzy a vede tréninkové skupiny v ČR i v mezinárodním prostředí. V roku 2014 byla certifikovaná Centrem pro nenásilnou komunikaci ve Spojených státech, jako první lektorka v ČR. 5 let vedla mezinárodní online tréningovou skupinu.

Absolvovala tréning mediace podle Mediate Your Life (www.mediateyourlife.com), má za sebou tříletý sebezkušenostní Výcvik pro život (www.vycvikprozivot.cz), pro terapeutickou práci se skupinou, tělem a jeho s energetickými centry, dvouletý výcvik pokročilé nenásilné komunikace Eurolife s Robertem Gonzalesem (www.livingcompassion.org). Dále je inspirovaná učením Thomase Huebla a mediátorem Williamem Urym (autor knihy “Getting to Yes”), u kterých je nyní ve výcviku. Ivana vedla workshopy v ČR, na Slovensku, v Německu, Dánsku a Slovinsku.

Vytváří prostor pro upřímnost, vcítění a učení se přítomnosti. Nabízí umění porozumění a mediaci na bázi nenásilné komunikace, aby podpořila rozvoj jednotlivců i společnosti. Propojení s tělem a jeho moudrostí je součástí této cesty.

Ohlasy, reference:

“Pro mě byly 4 dny, kdy jsme se viděli převratné v chápání podstaty nenásilné komunikace. Tvé vedení bylo pro mě profesionální a upřímné. Líbilo se mi, jak kombinuješ ručně psané pomůcky s tištěnými. To na mě působilo neformálně a “domácky”, snadněji jsem pak vstřebával nové informace. Snažím se v praxi zastavit, před tím než někomu odpovím na otázku nebo když něco požaduji a pokouším se ujasnit si, jestli je to opravdu TO pravé. Vážím si toho, že jsem se mohl kurzu Nenásilné komunikace účastnit. Teď NVC vnímám jako velmi potřebný přístup k objevení a udržení podstaty lidskosti.”

Marek, účastník 5-denního kurzu nenásilné komunikace, 2017

“Seminář mnohonásobně předčil má očekávání a bohatě naplnil, co jsem si přála. Překvapilo mě, že jsem stále na začátku a ani po týdnu si nepřipadám NVC schopná. Po kapkách zkouším aplikovat, ale je to velmi nedokonalé. Rozhodně ale ovlivňuje všechny oblasti mého života. Postupně se dostávám k sobě, jsem tolerantnější, tak nějak zevnitř. K sobě, ke světu, k rodině, nějak opravdověji než dřív. Důležité mi připadá, že již jen vyslovování a opakování slov jako je klid, bezpečí, porozumění, spravedlnost, jakoby v sobě přinášelo přímo tu kvalitu. Nevím, přesně čím to je, ale cítím to jako jedno z nejsilnějších poznatků. Chtěla bych se i dále zdokonalovat a trénovat, myslím, že mě čeká spousta práce. Jinak vydím NVC jako hlubokou, v podstatě geniální záležitost. Kdyby se vše dělo NVC způsobem, nebylo by více na světě potřeba…”

Hanka, účastnice 5-denního kurzu nenásilné komunikace, 2017