POD JEDNOU STŘECHOU

Strukturované drama pro žáky 1.-3. tříd o tom, jak se spolu domlouvat

ŠPATNÉ DNY

Strukturované drama pro žáky 1.-3. tříd o tom, jak zvládat špatné dny

VNITŘNÍ ZDROJE

Zážitkový program pro žáky 7.-9. tříd, který jim pomůže lépe vidět jejich silné stránky

SEBEVĚDOMÁ KOMUNIKACE

Zážitkový program s prvky dramatu pro žáky 7.-9. tříd na téma sebeprezentace a zvládání náročných rozhovorů