Nenásilná komunikace pro spokojenější partnerský a rodinný život

Pravidelná skupina zaměřená na trénink klíčových prvků nenásilné komunikace, podporu vztahu k sobě a svým blízkým / závazná přihláška