Výživná tréninková online setkání

Někdy můžeme dávat podporu, někdy ji sami potřebujeme. Podpůrná online setkání jsou příležitostí si trénovat podporu, nebo naopak ji získat.

vede Ivana Horáková

Účastnický poplatek za 1 setkání: 200 - 800Kč podle vašich možností

O čem setkání budou

Doplňující poznatky o nervovém systému a práci s emocemi, navazující procesy a cvičení, práce mediátora zevnitř - prohlubování zazdrojování zevnitř při práci s konfliktem

Prostor pro napojení a vyživení se ve skupině motivovaných lidí

Pravidelná tréninková praxe, prohlubování vedení procesů pro práci s konfliktem

Prostor pro otázky, demonstrace, koučink v mediaci a nenásilné komunikaci na příkladech z praxe, prohloubení nástroje conflict coachingu

O čem setkání budou

Doplňující poznatky o nervovém systému a práci s emocemi, navazující procesy a cvičení, práce mediátora zevnitř - prohlubování zazdrojování zevnitř při práci s konfliktem

Prostor pro napojení a vyživení se ve skupině motivovaných lidí

Pravidelná tréninková praxe, prohlubování vedení procesů pro práci s konfliktem

Prostor pro otázky, demonstrace, koučink v mediaci a nenásilné komunikaci na příkladech z praxe, prohloubení nástroje conflict coachingu

Chceme, abyste získali podporu při zavádění dovedností nenásilné komunikace do praxe, větší sebejistotu, nové podněty, čas pro sebe a na spojení se sebou, přijímající prostředí, momenty uvolnění od stresu, ukotvení dovedností a nové vhledy do vašich osobních a pracovních situací.

Relax a inspirace 2x do měsíce

3. března

24. března

7. dubna

28. dubna

12. května

26. května

9. června

23. června

Relax a inspirace 2x do měsíce

3. března

24. března

7. dubna

28. dubna

12. května

26. května

9. června

23. června

10:00 - 12:00

Zoom

10:00 - 12:00

Zoom

Chcete se účastnit skupiny ve čtvrtek 26. května?

Vyplňte stručný formulář a budete IN!

Souhlasím s podmínkami účasti a tímto potvrzuji, že jsem se s nimi seznámil/a.
Ano, souhlasím s odesláním a zpracováním mých osobních údajů zapsanému spolku 4UŠI za účelem komunikace nezbytné pro organizaci a realizaci online tréninkové skupiny. S mými údaji bude zacházeno bezpečně a zodpovědně a nebudou předány třetí straně bez mého souhlasu. Zapsaný spolek 4UŠI údaje zpracovává dle platných zákonů a dle Zásad ochrany osobních údajů 4UŠI, z. s., se kterými jsem se seznámil/a.

Pozvěte své přátele

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin