Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast v online skupině pořádané zapsaným spolkem 4UŠI platné od 1.1.2022.

Účast ve skupině

Účast ve skupině je podmíněna odesláním elektronické přihlášky a uhrazením účastnického poplatku.

Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je potřeba, aby se s dostatečným předstihem přihlásil dostatečný počet účastníků (v případě skupiny je to 10 účastníků).

Kapacita skupiny je 16 osob.

Vystavení faktury

Účastník uvede do přihlašovacího formuláře údaje potřebné k vystavení faktury. Tato faktura bude po vzájemném odsouhlasení organizátorů a účastníka odeslána emailem k uhrazení s 14ti denní dobou splatnosti.

Způsob platby

Uhrazení poplatku probíhá převodem na účet spolku 4UŠI, z. s.

Zrušení účasti před zahájením skupiny

Uhrazený poplatek bude přihlášenému vrácen, pokud se odhlásí nejméně 2 týdny před zahájením skupiny. V případě odhlášení v menším intervalu než 14 dní před zahájením skupiny nebude účastnický poplatek odhlášenému vrácen.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během skupiny ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení online skupiny

V případě zrušení skupiny ze strany organizátorů má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky.