Platební a storno podmínky

Platební a storno podmínky pro účast na kurzu Nenásilka – aby děti prospívaly pořádaném zapsaným spolkem 4UŠI platné od 1.1.2022.

Účast na kurzu

Účast na kurzu je podmíněna odesláním elektronické přihlášky a uhrazením stanovené ho účastnického poplatku.

Proto, aby se kurz mohl uskutečnit, je potřeba, aby se s dostatečným předstihem přihlásil dostatečný počet účastníků (12 účastníků).

Kapacita kurzu je 16 osob.

Vystavení faktury

Účastník uvede do přihlašovacího formuláře údaje potřebné k vystavení faktury. Tato faktura bude po vzájemném odsouhlasení organizátorů a účastníka odeslána emailem k uhrazení s 14ti denní dobou splatnosti.

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena převodem před zahájením kurzu.

Zrušení účasti před začátkem kurzu

V případě zrušení Vaší účasti do 14ti dnů před zahájením kurzu, Vám bude vrácena celá částka. Pokud svou účast zrušíte do 7 dnů před zahájením kurzů, vrátíme Vám polovinu částky. Při zrušení účasti v intervalu menším než 7 dnů, Vám účastnický poplatek nebude vrácen.

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během kurzu ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

Zrušení kurzu

V případě zrušení kurzu ze strany organizátorů má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky. V případě “nekonání” kurzu z důvodu vládních nařízení ve vztahu k pandemii Covid-19 dojde k jednání o náhradních termínech konání či jiné formě kurzu.