terapie

Terapeutické služby nabízíme online, ve Vsetíně a Valašském Meziříčí
jednotlivcům, párům a rodinám

Proč začít pracovat na vašich vztazích

Životní pohoda

Když nám funguje komunikace, nejen že se na lecčems bez problémů dohodneme, ale také přitom zažíváme důležitý pocit respektu, svobody a smysluplnosti.

FUNKČNÍ DOHODY

Ve vztazích je klíčová důvěra. Když se nám podaří vytvářet dohody, které odpovídají našich potřebám a možnostem, nebude tak často docházet k jejich nedodržování.

BLIŽŠÍ VZTAHY

Autentické vztahy potřebují bezpečí, důvěru a respekt. Klíčem k nim je komunikace.​

zdravé hranice

Ve zdravých hranicích je nám dobře - máme dost prostoru a autonomie.

Individuální terapie / SE

pro jednotlivce, páry a profesionály

Mediace pro život je ucelený výcvik v mediaci podle nenásilné komunikace s prvky tělesného prožívání vedený certifikovanou lektorkou NVC a praktikantkou SE Ivanou Horákovou.

V roce 2024 otevíráme již 5. ročník výcviku. Mezi naše absolventy patří lékaři a zdravotní sestry, právníci a inženýři, překladatelé, učitelé, ředitelé škol, kouči a aktivisté, terapeuti, rodiče a partneři.

Mediace pro život je náš velký projekt se samostatnou webovou stránkou www.mediaceprozivot.cz, kde kromě informací o výcviku najdete také nabídku dalších vzdělávacích aktivit a inspiraci v podobě článků a videí.

Párová terapie

pro jednotlivce, páry a profesionály

Párová terapie je určena párům nacházejícím se v krizi, i těm, které se chtějí ve vztahu posouvat. Terapie může být prostorem pro řešení různých témat a situací – neshody, hádky, zátěžové situace pro partnerský vztah (nevěra, nemoc, malé děti) a může být prostředkem pro zlepšení vztahu i po rozvodu, pokud bývalí partneři jsou stále v kontaktu s ohledem na péči o děti.

Během tří setkání můžeme pojmenovat, na čem je potřeba pracovat, vytvořit bezpečný prostor, kde se mohou partneři navzájem slyšet, vyjádřit své emoce a potřeby a také vnímat emoce a potřeby druhého. S podporou terapeutů mohou partneři nahlédnout, co se ve vztahu děje, z jiné perspektivy.

Setkání povedou dva terapeuti – Iveta Olšáková a Jakub Olšák. Přítomnost druhého terapeuta umožňuje zajištění procesu s dostatečnou pozorností oběma v páru. Pomáhá vnášet do procesu jistou rovnováhu, další pohled a odlišný přístup dalšího terapeuta může být cenný.  

Párová terapie probíhá online nebo ve Valašském Meziříčí v prostorách Poradny pro závislosti Agarta.

Délka sezení

90 minut

Frekvenci setkávání domlouváme na prvním sezení. 

Cena sezení

500 Kč za první 3 sezení

Od 4. setkání cena 1.400,- Kč za 50 minut sezení

Storno podmínky

Účast na párovém sezení lze bez finanční náhrady zrušit 24 hodin předem, v opačném případě klienti hradí cenu sezení.

info o párové sobotě

komunikace je pro vztah to, co je vzduch pro život

Rodinná terapie

pro jednotlivce, páry a profesionály

Mediace pro život je ucelený výcvik v mediaci podle nenásilné komunikace s prvky tělesného prožívání vedený certifikovanou lektorkou NVC a praktikantkou SE Ivanou Horákovou.

V roce 2024 otevíráme již 5. ročník výcviku. Mezi naše absolventy patří lékaři a zdravotní sestry, právníci a inženýři, překladatelé, učitelé, ředitelé škol, kouči a aktivisté, terapeuti, rodiče a partneři.

Mediace pro život je náš velký projekt se samostatnou webovou stránkou www.mediaceprozivot.cz, kde kromě informací o výcviku najdete také nabídku dalších vzdělávacích aktivit a inspiraci v podobě článků a videí.

Rodinná sobota

4. listopadu 2023
ve Valašském ekocentru

Všichni se nacházíme v nějakých vztazích, všichni pocházíme a jsme součástí nějaké rodiny. Aby byla ta naše rodina místem, kde můžeme růst a vyvíjet se, zažívat blízkost, napojení, ale i respekt a důvěru, potřebujeme zdokonalovat naši schopnost komunikace. Anebo je to možnost, která nám může pomáhat být více sami sebou i s druhými takovým způsobem, který vyhovuje nám a zohledňuje i jejich potřeby.

Akce je určena všem, kteří chtějí rozvíjet svou komunikaci, komunikační nástroje a znalosti o vztazích nejen v rodině. Akce se mohou zúčastnit jednotlivci, pár, rodina. S účastí dětí od cca 5 let počítáme a aktivity i program budou přizpůsobeny i jim.

Jedinečná rodina

4. listopadu

9-15

Každá rodina je jedinečný organismus, který v chodu udržují hodnoty, pravidla, přesvědčení a vazby. Na to všechno se spolu podíváme a tak toto poslední setkání bude trochu badatelské, s cílem vnést do systému více prostoru, laskavosti a podpory sebehodnoty jeho členů.

Přihlášení a cena

Budeme rádi, když o vašem příchodu budeme vědět. Umožní se nám lépe připravit a celou akci zkoordinovat. Proto prosím vyplňte stručnou přihlášku, na základě které vám vystavíme doklap pro zaplacení. Přihlašovat se můžete v případě volné kapacity do pátku před akcí. V ceně je zahrnut zajímavý program od 9-15h, odborní lektoři, pracovní listy a drobné občerstvení. Cena platí pro rodinu (1-více osob).

Cena ZÁKLADNÍ

Tento účastnický příspěvek je pro ty, kteří o akci hodně stojí, ale nejsou v příznivé finanční situaci.

Cena STANDARD

Víte, že na akci chcete a můžete si dovolit standardní příspěvek, který přispěje na pokrytí nákladů.

Cena SPONZOR

Akce se chcete zúčastnit a svým příspěvkem můžete podpořit konání těchto akcí nyní i v budoucnu.

Naši terapeuti

pro jednotlivce, páry a profesionály

Mgr. Iveta Olšáková

Iveta se věnuje individuální a párové terapii. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Transformační systemické terapii podle V. Satirové, výcviky v mediaci, krizové intervenci, v terapii hrou a řadu dalších kurzů.

“Každý někdy cítíme nespokojenost, hledáme způsob, jak se posunout. Jak zlepšit svou komunikaci s druhými, uzdravit vztahy s nimi. Máme těžké období, něčeho se bojíme, zažíváme ve svém životě nějakou změnu. Potřebujeme sdílet své těžkosti, mít někoho, kdo naslouchá a nesoudí, přináší jiný pohled na věc.”

Mgr. Ivana Horáková

Ivana je spoluautorka a hlavní lektorka výcviku Mediace pro život, v němž spojuje praxi nenásilné komunikace s různými dalšími přístupy, čímž vytváří nové možnosti pro práci s lidmi, kteří si chtějí porozumět. Jako autorizovaná trenérka velmi ráda koučuje dovednosti nenásilné komunikace pro páry a jednotlivce, aby dokázali jasně vyjádřit a slyšet své potřeby.

CV

kaja-pincosy-koucink

MgA. Karolina Pincosy

Kája je původní profesí pedagožka divadla ve výchově s praxí ve školách a sociálních službách. 4UŠI byly původně projekt na rodičovské dovolené, který se rozvinul díky přátelstvím, tvořivosti a chuti pomoci lidem zažívat plnější komunikaci a vztahy, které dokážou překonat krize umocňované nekončícími konflikty. Kája je statutární zástupkyně spolku, věnuje se mediaci, koučinku, lektoruje a pořádá vzdělávací programy organizace.

CV

Jakub Olšák

Jakub je původní profesí sociální pracovník.16 let se věnuje přímé práci s lidmi a vedení sociální služby. Absolvoval 840 hodin výcviku v gestalt psychoterapii a řadu dalších kurzů (motivační rozhovory, krizová intervence, práce s rodinným systémem, dětský průvodce světem rozvodu, atd.) Jakub pracuje v tandemu s Ivetou jako párový terapeut.

Zajímá vás, co Jakub dělá? Mrkněte na www.agarta.cz

podmínky spolupráce

pro jednotlivce, páry a profesionály

Mediace pro život je ucelený výcvik v mediaci podle nenásilné komunikace s prvky tělesného prožívání vedený certifikovanou lektorkou NVC a praktikantkou SE Ivanou Horákovou.