Nenásilka – Aby děti prospívaly

Nenásilka

Aby děti prospívaly

Nástroje a dovednosti nenásilné komunikace pro práci a život s dětmi

50 hodin akreditovaného vzdělávání (MŠMT)

Pracujeme na tom, abychom Vám mohli v dohledné době sdělit místo, čas a formu vzdělávání. Děkujeme za trpělivost.

Cena za kurz: 8.400,- Kč

Pozn.: S Vaší účastí budeme počítat po zaplacení celého kurzu, nebo zálohy ve výši 2.800,- Kč.

Lektoruje Eva Malířová, adeptka na certifikaci CNVC, zkušená lektorka a mediátorka.

A teď: o co vlastně jde

Možná máte vlastní děti, možná s dětmi pracujete profesionálně – jako učitelé, průvodci, terapeuté. Možná vám přijde, že je docela důleřité, jak s dětmi sami mluvíme a jak se s nimi domlouváme, protože se ty stejné způsoby od nás učí a budou je používat. Možná jste došli k tomu, že je čas se naučit něco nového, popřípadě to, co vám funguje, chce obohatit a rozšířit.

Kurz “Nenásilka – aby děti prospívaly” si klade za cíl všechno to dobré a funkční z nenásilné komunikace aplikovat na situace s dětmi a účastníky vybavit nástroji, jak s dětmi fungovat tak, abychom nejen vytvářeli ve vztahu s nimi bezpečí, důvěru a respekt, ale abychom je také podporovali individuálně a ve skupinách dovednosti nenásilné komunikace používat.

Čím se budeme na kurzu zabývat

Sebenapojení, empatie, sebevyjádření, prosba, pozorování a rozšíření slovníku pocitů a potřeb a jejich procvičování podle struktury nenásilné komunikace (pozorování/fakta, pocity, potřeby).

Komunitní kruh podle NVC a jak používat karty pocitů a potřeb s dětmi, seznámení s hracími kartami

Mediace podle nenásilné komunikace a jak ji používat s dětmi. Prohlubování kontaktu dospělého s účastníky konfliktu (svými dětmi, žáky ve třídě), prohlubování dovednosti empatického naslouchání a facilitace naslouchání u účastníků konfliktu, rozvíjení vlastní kapacity konflikt ustát.

Hněv a agresivní chování u dětí a jak s nimi podle NVC pracovat.

Koncept moci “power over” a “power with” a propojení tohoto konceptu s přístupem ke zvládání konfliktů.

Transformace obrazu nepřítele.

Truchlení namísto omluvy.

Podpůrné nástroje pro rodiče a učitele, jednotlivé žáky a celou skupinu rozvíjející dovednosti nenásilné komunikace a zvládání konfliktů podle NVC (role-playing, role třetí strany ve třídě, empathy angel).

Kdo vás bude kurzem provázet

Eva Malířová je zkušená lektorka nenásilné komunikace a v současné době usiluje o získání certifikace CNVC. Eva školí neziskovky, pracuje na školách, věnuje se globálním tématům. Má za sebou řadu školení zahraničních lektorů, mediační výcvik Mediate Your Life a mnoho dalších. Aktivně působí v organizaci NVC Brno, z. s. a NaZemi, z. s. Eva je z Brna a má dvě děti.

Kde kurz proběhne

3 pátkosobotní setkání proběhnou v Rajhradu u Brna, v prostorách dětské skupiny Panáčci.eu. Prostory budou komfortní pro práci menší skupiny (8-12 účastníků). Těm, kteří by rádi ušetřili na ubytování, nabízíme možnost přespání ve vlastním spacáku v prostorách konání semináře (k dispozici je kuchyňka, sprcha a oddělená místnost. Poplatek za osobu na noc je 100,- Kč.

Co všechno je zahrnuto v ceně, záloha a storno poplatky

Pro zajištění vaší účasti na semináři je potřeba uhradit buď plnou cenu 8.400,- Kč, nebo nevratnou zálohu 2.800,- Kč. V případě uhrazení zálohy Vám podle domluvy vystavíme fakturu na zbytek částky (tj. 5.600,- Kč), nebo po domluvě tuto částku rozdělíme na dvě platby (tj. 2 x 2.800,- Kč).

V případě zrušení semináře kvůli nařízením vlády ČR Vám budou všechny platby vráceny zpět. V případě, že svou účast zrušíte Vy, vrátíme Vám Vaše peníze kromě nevratné zálohy, anebo uvítáme, když za sebe naleznete náhradu. A v případě, kdy seminář zahájíme, ale budeme jej muset kvůli nařízením vlády přerušit, najdeme po dohodě s vámi náhradní termíny konání zbytku kurzu.

V ceně kurzu je zahrnuto lektorné, pracovní materiály a drobné občerstvení.

Zajakých podmínek kurz proběhne

Kurz proběhne v případě přihlášení min. 8 platících účastníků a splnění aktuálně platných podmínek opatření vlády ČR. Předpokládáme, že kurz budeme muset zvládnout v rouškách a s vyšším důrazem na dezinfekci rukou. Věříme, že i za těchto podmínek bude seminář maximálně přínosný i příjemný, obohacující a vyživující.