Komunikace a vztahy

Virginie Satirová říkala, že komunikace je pro vztah to, co je dech pro život. Ani dýchání ani komunikace nám někdy nepřijdou jako něco složitého, ale výsledky našich interakcí ne vždy poukazují na skvělé metody… A protože nás komunikace baví a zajímá, sami se v ní rozvíjíme a vzděláváme, leccos testujeme, rozvíjíme, doplňujeme. 

Nabízíme vám sebe, naše dovednosti a zdroje pro situace, kdy například řešíte problémy spojené s rozvodem a uspořádáním péče o děti, chcete se v nějakém důležitém vztahu posunout, mít na druhé pozitivní vliv, vytvořit dobrý plán individuální péče, apod.

Mediace

Rozvádíte se a potřebujete vytvořit dohodu o tom, jak se budete starat o děti, ale není to snadné? Jste sousedé a hledáte způsob, jak vyřešit problematickou situaci? Zapojte mediátora - díky jeho komunikačním dovednostem možná najdete pomoc, jakou potřebujete. Mediace napomáhá porozumění a nalezení řešení, která zohledňují potřeby všech stran.

Terapie

Někdy se nám život nedaří žít tak, jak bychom chtěli. Může to být kvůli tomu, co jsme si do současnosti přinesli z dětství, nebo naopak nám něco chybí a potřebujeme se to naučit. Individuální, párová a rodinná terapie je způsob, jak minulost použít jako zdroj a přítomnost jako příležitost k učení.

Vzdělávání

Ve vzdělávání se věnujeme dvěma pro nás základním konceptům – nenásilné komunikaci Marshalla Rosenberga a modelu růstu Virginie Satirové. Tyto přístupy studujeme, vzděláváme se v nich a praktikujeme je. 

Nabízíme kvalitní, cenově a časově dostupné vzdělávání pro pedagogické pracovníky, pomáhající profese a pěstouny. Kurzy akreditujeme či šijeme na míru.

Zážitkové programy

Zážitkové programy jsou určeny především žákům základních škol a jejich pedagogům. Chceme do škol přinášet téma nenásilné komunikace, chceme žáky podněcovat v budování pozitivního sebehodnocení, rozvíjet dovednosti podpůrné zpětné vazby a tvůrčího řešení problémů. Programy jsou zážitkové, protože využívají metody dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky, jsou interaktivní a často zapojují nejen mozek a mluvidla, ale také zbytek těla v skupinové interakci.