Mediace - šance na změnu

Jestliže zápolíte s nějakým konfliktem a nedaří se vám domluvit, je to nejspíše pro to, že to buď pro vás z osobních důvodů není lehké, anebo pro to, že nevolíte správné komunikační postupy. Mediace je možnost posunout se z konfliktu směrem k dohodě a vzájemně prospěšnější komunikaci pomocí mediátora – nestranné osoby vybavené komunikačními a facilitačními dovednostmi. Mediátor vám pomůže komunikaci zjasnit, ale zároveň neutralizovat, pomůže vám vynést na povrch potřeby, které stojí v pozadí, vytvoří prostor pro bezpečné vyjádření a vybití emocí i cílené vyjádření proseb. 

Uvažujete o mediaci? Nabízíme Vám mediaci v oblasti rodinné, školské, sousedské a komunitní. Naše mediace využívá postupy a techniky mediace podle nenásilné komunikace, facilitativní mediaci a Model růstu.

Rodinná mediace

Je mnohou oblastí rodinného života, ve kterých mohou nastat konflikty. Péče o děti, majetkové uspořádání, vztahy se širší rodinou, dědictví, problémy v intimním životě partnerů, ... Všude, kde se nám nemluví snadno o problémech, rozporech, nespokojenosti, a také tam, kde se konfliktu bojíme a raději o ničem nemluvíme, může mediace pomoci. Čím dřív, tím líp.

Školská mediace

Školskou mediaci lze využít v situacích s různými aktéry i problémy - pracovní vztahy mezi učiteli, učiteli a vedením, těžkosti mezi žáky a učiteli, žáky mezi sebou, rodiči žáků a vedením... K úspěšné mediace je potřebná jistá dávka zranitelnosti a otevřenosti a je tedy nezbytné pro všechny zúčastněné strany zajistit bezpečí a transparentnost toho, jak bude s výstupy mediace naloženo.

Sousedská mediace

Po sousedské mediaci je samozřejmě lepší sáhnout ještě předtím, než si se sousedem začnete vyměňovat ostrá slova přes plot. Jsou to často těžkosti spojené s tím, co se děje na hranicích jednotlivých sousedství a co jednotlivé lidi popuzuje. Je fajn díky mediaci odkrýt, co se nachází za tím, "jak by se mělo žít" a "co je správné" a "jak to tady bylo dosud".

Komunitní mediace

Stává se, že se konflikty týkají celých skupin, protože zkrátka jako lidé tíhneme k tomu někam patřit a tedy konflikty týkající se formální či neformální skupiny bereme velmi vážně a osobně. Takové konflikty pak mohou mít za důsledek snížení kvality života celých obcí, riziko vzniku vyloučených lokalit, ohrožení životního prostředí.

Rodinná mediace

Je mnohou oblastí rodinného života, ve kterých mohou nastat konflikty. Péče o děti, majetkové uspořádání, vztahy se širší rodinou, dědictví, problémy v intimním životě partnerů, ... Všude, kde se nám nemluví snadno o problémech, rozporech, nespokojenosti, a také tam, kde se konfliktu bojíme a raději o ničem nemluvíme, může mediace pomoci. Čím dřív, tím líp.

Školská mediace

Školskou mediaci lze využít v situacích s různými aktéry i problémy - pracovní vztahy mezi učiteli, učiteli a vedením, těžkosti mezi žáky a učiteli, žáky mezi sebou, rodiči žáků a vedením... K úspěšné mediace je potřebná jistá dávka zranitelnosti a otevřenosti a je tedy nezbytné pro všechny zúčastněné strany zajistit bezpečí a transparentnost toho, jak bude s výstupy mediace naloženo.

Sousedská mediace

Po sousedské mediaci je samozřejmě lepší sáhnout ještě předtím, než si se sousedem začnete vyměňovat ostrá slova přes plot. Jsou to často těžkosti spojené s tím, co se děje na hranicích jednotlivých sousedství a co jednotlivé lidi popuzuje. Je fajn díky mediaci odkrýt, co se nachází za tím, "jak by se mělo žít" a "co je správné" a "jak to tady bylo dosud".

Komunitní mediace

Stává se, že se konflikty týkají celých skupin, protože zkrátka jako lidé tíhneme k tomu někam patřit a tedy konflikty týkající se formální či neformální skupiny bereme velmi vážně a osobně. Takové konflikty pak mohou mít za důsledek snížení kvality života celých obcí, riziko vzniku vyloučených lokalit, ohrožení životního prostředí.

Jak mediace probíhá

Pokud se rozhodnete mediaci vyzkoušet nebo ji zkrátka použít, je dobré počítat s tím, že před samotným mediačním setkání probíhají přípravná, individuální setkání – premediace. Jejím úkolem je jednotlivé strany připravit na mediaci, zjistit a zvýšit jejich ochotu hledat společnou řeč, identifikovat možné překážky a vyjasnit pravidla / možnosti mediace. Mediace není spásonosná a nefunguje vždy. Bude-li pro vás vhodná, odhalí právě tato predmediační setkání.

Pokud strany i mediátor vyhodnotí, že mediace je možná a strany jsou připravené se setkat, dochází k mediaci, což je cca 1,5 – 3 hodiny trvající setkání. Těchto setkání se podle potřeby uskuteční 1 a více. V případě potřeby může mediátor znovu navrhnout zařazení individuálního setkání.

Závěr každého setkání provází rekaputilace, shrnutí a vyhodnocování. Dle dohody a potřeby jsou tvořeny písemné zápisy ze setkání, popř. si strany fotí záznamy z flipchartu. Tyto materiály a celá mediace je důvěrná a sdílet výstupy z ní lze pouze se souhlasem stran.

Jak mediace probíhá

Pokud se rozhodnete mediaci vyzkoušet nebo ji zkrátka použít, je dobré počítat s tím, že před samotným mediačním setkání probíhají přípravná, individuální setkání – premediace. Jejím úkolem je jednotlivé strany připravit na mediaci, zjistit a zvýšit jejich ochotu hledat společnou řeč, identifikovat možné překážky a vyjasnit pravidla / možnosti mediace. Mediace není spásonosná a nefunguje vždy. Bude-li pro vás vhodná, odhalí právě tato predmediační setkání.

Pokud strany i mediátor vyhodnotí, že mediace je možná a strany jsou připravené se setkat, dochází k mediaci, což je cca 1,5 – 3 hodiny trvající setkání. Těchto setkání se podle potřeby uskuteční 1 a více. V případě potřeby může mediátor znovu navrhnout zařazení individuálního setkání.

Závěr každého setkání provází rekaputilace, shrnutí a vyhodnocování. Dle dohody a potřeby jsou tvořeny písemné zápisy ze setkání, popř. si strany fotí záznamy z flipchartu. Tyto materiály a celá mediace je důvěrná a sdílet výstupy z ní lze pouze se souhlasem stran.

Kdo vás bude mediací provázet

MgA. Karolina Pincosy

Statutární zástupkyně, mediátorka a lektorka

Karolina je zakladatelka spolku, mediátorka, párová koučka a lektorka vzdělávacích kurzů, které organizace nabízí. Je člověk, který chce vytvářet prostor pro setkání. Komunikace je  podle ní pro setkání jedna z těch důležitých podmínek. Když si lidé naslouchají, mluví s ohledem na svá citlivá místa, oceňují se a jsou autentičtí, je šance, že se setkají, inspirují, podpoří tím správným způsobem. Důležité jsou hranice a kapacita. Ve své práci Karolina čerpá nejvíce z Modelu růstu a nenásilné komunikace, ale pro práci s lidmi využívá také zkušenosti ze studia divadla ve výchově, sociální práce a vlastní sebezkušenosti z mnoha školení, komunit, kurzů i individuální psychoterapie a supervize. Nejvíc ji baví a naplňuje párový a rodičovský koučink jako místo, kde se lidi učí, jsou jeden tým, jde jim o společné blaho – jejich vztahy, zdravý růst dětí a sebepéči. 

CV

“Tvůj workshop byl pro mě velice obohacující, Vedla jsi ho s ohledem na každého z nás a já se při něm cítila naprosto bezpečně. Za to děkuji a velmi to oceňuji. Pomohla jsi nám ve skupině nastolit přesný a srozumitelný jazyk, který nám usnadní vzájemnou komunikaci. Já osobně jsem ho hned použila se všemi členy rodiny (a je nás celkem 5) a bylo to pro mne nesmírně zajímavé, jak se třeba s oceňováním každý jinak vypořádal. Také se lépe orientuji v poznámkách svého muže a dávám mu otázky dle Teploměru, jak to vlastně myslí:-)))”

Kdo vás bude mediací provázet

MgA. Karolina Pincosy

Statutární zástupkyně, mediátorka a lektorka

Karolina je zakladatelka spolku, mediátorka, párová koučka a lektorka vzdělávacích kurzů, které organizace nabízí. Je člověk, který chce vytvářet prostor pro setkání. Komunikace je  podle ní pro setkání jedna z těch důležitých podmínek. Když si lidé naslouchají, mluví s ohledem na svá citlivá místa, oceňují se a jsou autentičtí, je šance, že se setkají, inspirují, podpoří tím správným způsobem. Důležité jsou hranice a kapacita. Ve své práci Karolina čerpá nejvíce z Modelu růstu a nenásilné komunikace, ale pro práci s lidmi využívá také zkušenosti ze studia divadla ve výchově, sociální práce a vlastní sebezkušenosti z mnoha školení, komunit, kurzů i individuální psychoterapie a supervize. Nejvíc ji baví a naplňuje párový a rodičovský koučink jako místo, kde se lidi učí, jsou jeden tým, jde jim o společné blaho – jejich vztahy, zdravý růst dětí a sebepéči. 

CV

“Tvůj workshop byl pro mě velice obohacující, Vedla jsi ho s ohledem na každého z nás a já se při něm cítila naprosto bezpečně. Za to děkuji a velmi to oceňuji. Pomohla jsi nám ve skupině nastolit přesný a srozumitelný jazyk, který nám usnadní vzájemnou komunikaci. Já osobně jsem ho hned použila se všemi členy rodiny (a je nás celkem 5) a bylo to pro mne nesmírně zajímavé, jak se třeba s oceňováním každý jinak vypořádal. Také se lépe orientuji v poznámkách svého muže a dávám mu otázky dle Teploměru, jak to vlastně myslí:-)))”

Ceny

Předmediační setkání

CZK 800/hod
S každou stranou probíhá individuální předmediační setkání s cílem vyjasnit si cíle mediace, stranu na mediaci připravit a popřípadě vyhodnotit nevhodnost využití mediace pro danou situaci.

Rodinná, školská a sousedská mediace

CZK1000/hod
Poté, co se mediátor potká s jednotlivými stranami, probíhá mediační setkání trvající cca 1,5 - 3 hodiny. Dle závažnosti, hloubky i rozsáhlosti předmětu sporu dochází po domluvě se stranami k více setkáním.

Komunitní mediace

CZK2500/hod
Řízení setkání větší skupiny si většinou vyžaduje nejméně dva mediátory / facilitátory a je náročnější na přípravu, technické zajištění průběhu akce i zpracování výstupů.

Ceny

Předmediační setkání

CZK 800/hod
S každou stranou probíhá individuální předmediační setkání s cílem vyjasnit si cíle mediace, stranu na mediaci připravit a popřípadě vyhodnotit nevhodnost využití mediace pro danou situaci.

Rodinná, školská a sousedská mediace

CZK1000/hod
Poté, co se mediátor potká s jednotlivými stranami, probíhá mediační setkání trvající cca 1,5 - 3 hodiny. Dle závažnosti, hloubky i rozsáhlosti předmětu sporu dochází po domluvě se stranami k více setkáním.

Komunitní mediace

CZK2500/hod
Řízení setkání větší skupiny si většinou vyžaduje nejméně dva mediátory / facilitátory a je náročnější na přípravu, technické zajištění průběhu akce i zpracování výstupů.

Máte zájem o mediaci? Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!