Když se nedaří

Lekce dramatické výchovy pro žáky 1.-3.třídy ZŠ

V lekci se žáci seznámí s obsahem dětské knihy EVEN SUPERHEROES HAVE BAD DAYS (autoři Shelly Becker a Eda Kaban).

Kdo by to neznal? Ne vždy se cítíme skvěle, ne vždy máme náladu, že bychom chtěli objímat svět… A dokonce i superhrdinové mohou být rozmrzelí, smutní a ne zrovna pevní v kramflecích. A co s tím? Má smysl někoho bouchnout, kopat do zdí nebo křičet, až opadává listí ze stromů?

I superhrdinové mají špatné dny

Během dvouhodinové lekce (2x45min) vstupují žáci do modelových situací, hrají si na superhrdiny, improvizují a učí se pojmenovat pocity i potřeby, které nám jsou společné a dobře známé. Přestože nám naše pocity napovídají, co v danou chvíli potřebujeme, ne vždy si jich jsme plně vědomi. Jejich uvědomění a pojmenování však pomůže nám i naší komunikaci s druhými. To pak vede k lepšímu porozumění, rozvoji empatie a využití našich schopnosti tak, jak nám naše momentální kapacita dovolí.

A to je právě to, co superhrdinové dokáží – místo rozbíjení domů a destrukce poznávají své přednosti i svá omezení… a pak s nimi vědomě pracují, aby mohli být prospěšní sobě i svému okolí.

Žáci jsou vedeni k tomu, aby našli své vlastní přednosti a sdíleli s ostatními, v čem se cítí být silní. Společně pak zkouší hledat, co nám pomáhá, když zrovna nemáme „svůj den“ a co nás podrží, abychom zbytečně neublížili druhým.

Superheroes-meditating_4usi-1

Cíle programu

Uvědomit si a pojmenovat své silné stránky

Naslouchat druhým a nahlédnout, že každý je v něčem výjimečný

Uvědomit si, že i „superhrdina“ může mít svůj špatný den

Hledat a pojmenovat strategie, které nám pomáhají, když se necítíme dobře

Zkusit si různé formulace vyjádření nespokojenosti i empatickou reakci na ně

Pojmenovat si korelace (souvztažnost) s reálnými situacemi, které žáci zažívají

Co žáci v průběhu lekce rozvíjejí

Komunikativní kompetence – formuluje pocity a potřeby, kvality (schopnosti) u sebe i u druhých, prohlubuje si slovní zásobu, naslouchá ostatním

Kompetence k řešení problémů – vnímá a pojmenuje střet zájmů, hledá jeho zdroje, rozvíjí empatické naslouchání a schopnost vyjádřit potřeby s ohledem na druhé, hledá a zkouší možné strategie, jak konflikt vyřešit

Sociální kompetence – chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, vstupuje do modelových situací, kde probíhá aktivní interakce

Využité metody

Metody dramatické výchovy – narativní pantomima, hra v roli, modelová situace, sochání

Metody nenásilné komunikace – 4 složky efektivní komunikace: pozorování, pocity, potřeby, prosba

Klíčová slova: komunikace v konfliktní situaci, práce s příběhem, strukturované drama, dramatická výchova, nenásilná komunikace

Maximální počet žáků: 24

Délka programu: 90 min

Autorka a lektorka programu: MgA. Lucie Maléřová

Cena: 2.400,-