Náš tým

MgA. Karolina Pincosy

Statutární zástupkyně, mediátorka a pořadatelka vzdělávacích aktivit

Karolina je člověk, který chce vytvářet prostor pro setkán. Komunikace je  podle ní pro setkání jedna z těch důležitých podmínek. Když si lidé naslouchají, mluví s ohledem na svá citlivá místa, oceňují se a jsou autentičtí, je šance, že se setkají, inspirují, podpoří tím správným způsobem. Důležité jsou hranice a kapacita. Ve své práci Karolina čerpá nejvíce z Modelu růstu a nenásilné komunikace, ale pro práci s lidmi využívá také zkušenosti ze studia divadla ve výchově, sociální práce a sebezkušenosti. Nejvíc ji baví a naplňuje párový a rodičovský koučink jako místo, kde se lidi učí, jsou jeden tým, jde jim o společné blaho – jejich vztahy, zdravý růst dětí a sebepéči. Karolina je také pořadatelka výcviku Mediace pro život a lektorka podpůrné skupiny pro rodiče.

Mgr. Iveta Olšáková

Terapeutka a lektorka kurzů pro pěstounské rodiny

Iveta se věnuje individuální a rodinné terapie, neustále se vzdělává a hledá cesty, jak pomáhat těm, kteří to potřebují.

Mgr. Ivana Horáková

Mediátorka a lektorka výcviku Mediace pro život

Ivana je autorka a hlavní lektorka výcviku Mediace pro život. Spojuje nenásilnou komunikaci s přístupem Somatic experience a vytváří pro práci s lidmi v konfliktu nové možnosti.Ivana je hlavní lektorka výcviku Mediace pro život, v němž spojuje prax nenásilné komunikace s různými dalšími přístupy, čímž vytváří nové možnosti pro práci s lidmi, kteří si chtějí porozumět. Velmi ráda koučuje nenásilnou komunikaci pro páry a jednotlivce. Využívá přitom mimo jiné i poznatky práce s traumou a nervovým systémem (Somatic Experiencing). V praxi dlouhodobě zkoumá, jak se sebou a svým tělem v procesu mediace pracovat tak, aniž bychom přicházeli o energii a dokonce se nechali tímto procesem vyživovat – práce je pak mnohem zajímavější, radostnější a udržitelnější.

MgA. Lucie Maléřová

Lektorka zážitkových programů

Lucie využívá svůj talent i schopnosti k tomu, aby umožnila mladým lidem zažít učení, které je zábava. Divadelní techniky, improvizace, práce s literaturou vytváří podmínky pro zážitkové učení, při kterém si zapamatujete to, co se učíte – jak se domluvit, jak se jasně vyjádřit, jak naslouchat. 

Mgr. Saša Dobrovolná

Koučka a mentorka

Saša odmalička nechtěla nic jiného než učit, a to se jí podařilo. Většinu své profesní praxe zasvětila vzdělávání dospělých, a to zejména učitelů. Hned v 90. letech se začala zapojovat do nejrůznějších projektů a aktivit, jejichž cílem byla inovace vzdělávání. Patří mezi první účastníky a lektory projektu Čtením a psaním ke kritickém myšlení, který se zaměřuje na využívání pedagogického konstruktivismu a metod aktivního učení. Jako lektorka a manažerka stála u zrodu projektu „Dokážu to?“, který propagoval osobnostně-sociální výchovu ve školách. Od té doby vede semináře zaměřené na sebepoznání, komunikaci, týmovou spolupráci. Celý život se sama vzdělává a hledá nové a efektivní metody vzdělávání. Proto se začala zabývat koučováním a mentoringem. Nyní nejčastěji vede výcviky mentorů, pracuje jako mentorka nebo kouč ve školách nebo vede semináře pro učitele. Hodně času věnuje propagaci respektující komunikace mezi lidmi, protože věří, že za většinou nedorozumění stojí nízké sebevědomí, neužitečné životní stereotypy a nedostatek komunikačních dovedností. Ve své skupinové i individuální práci s klienty se snaží spolu s nimi hledat nové úhly pohledu a funkční způsoby zlepšení kvality jejich života.

Mgr. Lenka Maléřová

Facilitátorka případových konferencí

Lenka je pozitivní člověk, kterého jen tak nezabrzdí překážky na cestě k skutečně realizovatelnému plánu nebo dohodě. Lenka ve facilitaci případových konferencí využívá také své manažerské a projektové zkušenosti. Zároveň je však v jejím středu zájmu dítě.

Pomáháme lidem nejen v konfliktu obnovovat důvěru, respekt a spojení. Ve společnosti rozvíjíme schopnosti lidí zvládat konflikty nenásilnou cestou.

4UŠI, z. s

Adresa: Jablůnka 86, 756 23 (okr. Vsetín)

IČO: 07968752

Kontaktní osoba a statutární zástupkyně:
MgA. Karolina Pincosy

Email: info@4usi.cz

Tel.: +420 774 230 381

Spolek je zapsán a veden u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 18465.