O nás

Od roku 2019 jsme nezisková organizace. V minulém roce jsme se zapojili do projektu Inspirace v odlišnosti, díky němuž jsme uspořádali a lektorovali rodičovská fóra na téma Sebepéče, zpětná vazba, tipy a triky pro partnerskou komunikaci, ledovec a teploměr, zabývali jsme se herními technikami a transformací negativních zkušeností na vnitřní zdroje.

Ve spolupráci s Evou Malířovou a IQ Roma servisem jsme nastartovali sérii vzdělávacích seminářů o konfliktech a nenásilné komunikaci. Bohužel díky pandemii a omezením byla většina zrušena. Mediaci pro život však letos uspořádat chceme, z části online, z části naživo.

Mediace pro život v minulých letech proběhla dvakrát a dohromady jsme proškolili 27 účastníků. někteří se mediaci věnují profesionálně v rámci své např. advokátské praxe, někteří ji využívají ve své práci pedagogů, aktivistů, terapeutů.

Mediaci pro život – ucelenému výcviku ve zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace předcházelo několik kratších seminářů vedených také zkoušenou lektorkou Ivanou Horákovou. Některá jsme realizovali v zázemí kanceláře v Jablůnce, některá proběhla v Jeseníku a Praze.

Po založení spolku a čtyři roky předtím jsme na Valašsku poskytovali a dále poskytujeme služby mediace, partnerské terapie, individuální terapie. Facilitovali jsme několik případových konferencí, přednášeli v knihovnách a rodinných centrech, většinou na téma konfliktů v partnerských vztazích. V roce 2019 jsme se také snažili realizovat Dětského průvodce světem rozvodu. Tento jedinečný formát pomoci dětem z rozvádějících se nebo rozvedených rodin ale bohužel nenašel doposud dostatečný počet zájemců. 

Máme zkušenosti ze vzdělávání žáků na základní škole v peer mediaci, vzdělávání pedagogů a supervizi.

 

Pomáháme lidem nejen v konfliktu obnovovat důvěru, respekt a spojení. Ve společnosti rozvíjíme schopnosti lidí zvládat konflikty nenásilnou cestou.

Náš tým

MgA. Karolina Pincosy

Statutární zástupkyně, mediátorka a pořadatelka vzdělávacích aktivit

Karolina zakladatelka spolku, mediátorka, párová koučka a pořadatelka vzdělávacích kurzů, které organizace nabízí. Je člověk, který chce vytvářet prostor pro setkání. Komunikace je  podle ní pro setkání jedna z těch důležitých podmínek. Když si lidé naslouchají, mluví s ohledem na svá citlivá místa, oceňují se a jsou autentičtí, je šance, že se setkají, inspirují, podpoří tím správným způsobem. Důležité jsou hranice a kapacita. Ve své práci Karolina čerpá nejvíce z Modelu růstu a nenásilné komunikace, ale pro práci s lidmi využívá také zkušenosti ze studia divadla ve výchově, sociální práce a sebezkušenosti. Nejvíc ji baví a naplňuje párový a rodičovský koučink jako místo, kde se lidi učí, jsou jeden tým, jde jim o společné blaho – jejich vztahy, zdravý růst dětí a sebepéči. 

Mgr. Iveta Olšáková

Terapeutka a lektorka kurzů pro pěstounské rodiny

Iveta se věnuje individuální a párové terapii. Absolvovala psychoterapeutický
výcvik v Transformační systemické terapii podle V. Satirové, výcviky v mediaci, krizové intervenci, v terapii hrou (velmi účinnou metodou pro práci s dětmi i s dospělými) a řadu dalších kurzů. 
“Každý někdy cítíme nespokojenost, hledáme způsob, jak se posunout. Jak zlepšit svou komunikaci s druhými, uzdravit vztahy s nimi. Máme těžké období, něčeho se bojíme, zažíváme ve svém životě nějakou změnu. Potřebujeme sdílet své těžkosti, mít někoho, kdo naslouchá a nesoudí, přináší jiný pohled na věc.”

Iveta ráda bude tím člověkem, který vás na vaší cestě doprovodí. Nabízí bezpečný prostor bez hodnocení, v němž můžete společně hledat odpovědi na vaše otázky, pátrat po vašich zdrojích, které vám pomohou posunout se dál a které možná sami nevidíte. Ať už potřebujete řešit své vlastní prožívání, těžké období, překážky na vaší cestě, vztah s partnerem, s rodinou, se svými dětmi nebo sami k sobě. 

 

Mgr. Ivana Horáková

Mediátorka a lektorka výcviku Mediace pro život

Ivana je spoluautorka a hlavní lektorka výcviku Mediace pro život, v němž spojuje praxi nenásilné komunikace s různými dalšími přístupy, čímž vytváří nové možnosti pro práci s lidmi, kteří si chtějí porozumět. Jako autorizovaná trenérka velmi ráda koučuje dovednosti nenásilné komunikace pro páry a jednotlivce, aby dokázali jasně vyjádřit a slyšet své potřeby. Využívá přitom mimo jiné i poznatky práce s traumou a nervovým systémem (Somatic Experiencing®, ve výcviku). V praxi dlouhodobě zkoumá, jak se sebou a svým tělem v procesu mediace pracovat tak, aniž bychom přicházeli o energii a dokonce se nechali tímto procesem vyživovat – práce je pak mnohem zajímavější, radostnější a udržitelnější. Mediuje momentálně online, ale i na dětském hřišti nebo na pláži, pokud vidí v konfliktu příležitost přispět k porozumění zúčastněných. Více na jejich stránkách www.nenasilna-komunikace.cz. Stránky Centra pro nenásilnou komunikaci: www.cnvc.org.  

MgA. Lucie Maléřová

Lektorka zážitkových programů

Lucie využívá svůj talent i schopnosti k tomu, aby umožnila mladým lidem zažít učení, které je zábava. Divadelní techniky, improvizace, práce s literaturou vytváří podmínky pro zážitkové učení, při kterém si zapamatujete to, co se učíte – jak se domluvit, jak se jasně vyjádřit, jak naslouchat. 

Mgr. Saša Dobrovolná

Koučka a mentorka

Saša odmalička nechtěla nic jiného než učit, a to se jí podařilo. Většinu své profesní praxe zasvětila vzdělávání dospělých, a to zejména učitelů. Hned v 90. letech se začala zapojovat do nejrůznějších projektů a aktivit, jejichž cílem byla inovace vzdělávání. Patří mezi první účastníky a lektory projektu Čtením a psaním ke kritickém myšlení, který se zaměřuje na využívání pedagogického konstruktivismu a metod aktivního učení. Jako lektorka a manažerka stála u zrodu projektu „Dokážu to?“, který propagoval osobnostně-sociální výchovu ve školách. Od té doby vede semináře zaměřené na sebepoznání, komunikaci, týmovou spolupráci. Celý život se sama vzdělává a hledá nové a efektivní metody vzdělávání. Proto se začala zabývat koučováním a mentoringem. Nyní nejčastěji vede výcviky mentorů, pracuje jako mentorka nebo kouč ve školách nebo vede semináře pro učitele. Hodně času věnuje propagaci respektující komunikace mezi lidmi, protože věří, že za většinou nedorozumění stojí nízké sebevědomí, neužitečné životní stereotypy a nedostatek komunikačních dovedností. Ve své skupinové i individuální práci s klienty se snaží spolu s nimi hledat nové úhly pohledu a funkční způsoby zlepšení kvality jejich života.

Mgr. Lenka Maléřová

Facilitátorka případových konferencí

Lenka je pozitivní člověk, kterého jen tak nezabrzdí překážky na cestě k skutečně realizovatelnému plánu nebo dohodě. Lenka ve facilitaci případových konferencí využívá také své manažerské a projektové zkušenosti. Zároveň je však v jejím středu zájmu dítě.

4UŠI, z. s

Adresa: Jablůnka 86, 756 23 (okr. Vsetín)

IČO: 07968752

Kontaktní osoba a statutární zástupkyně:
MgA. Karolina Pincosy

Email: info@4usi.cz

Tel.: +420 774 230 381

Spolek je zapsán a veden u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 18465.