Lidé spolu musí mluvit, mají-li se domluvit. (Antoine de Saint-Exupéry)

FACILITACE

Cílem facilitovaného setkání je nalezení společného postupu v situaci, kterou řešíte. Jde také o posílení vztahů mezi lidmi a nalezení řešení, která jsou realizovatelná, ale např. i nová, neotřelá. Řešení, které jsou postavená na spolupráci, možnostech a limitech zúčastněných stran. Záleží na vás, co si od setkání slibujete a co potřebujete.

Jako facilitátor vám nabízím nestrannost, ale angažovanost, schopnosti strukturovat diskuzi a stanovovat cíle, zabývat se tím, co je palčivé i bolestivé, čistit vzduch a pomáhat vám dělat rozhodnutí, podporovat vaši kreativitu a upozorňovat na to, co nevidíte a co nefunguje.

Facilitaci můžete využít jako jednotlivci, pár, rodina, pracovní tým, skupina, společenství.

Jak facilitace probíhá:

Před samotným setkáním dojde k vymezení zakázky – povíme si, v jaké jste situaci a co vás trápí, co potřebujete a na čem tudíž budeme pracovat. Stanovíme časovou dotaci, rozhodnete se, kteří lidé se setkání budou účastnit, jakou roli tam budete hrát vy a hlavně co si přejete, aby bylo výstupem spolupráce.

A pak už proběhne samotné setkání, které mívá teoreticky tuto strukturu – úvod a představení facilitátora a cíle setkání, naladění skupiny na dané téma a spolupráci, popis problému, volba kritérií rozhodování, hledání řešení, výběr řešení, hodnocení spokojenosti, plán implementace neboli realizace řešení, závěr. Podle toho, co ovšem vy potřebujete a čeho bude skupina schopná, může setkání vypadat výrazně jinak.

Moje role:

Úkolem facilitátora je řídit diskuzi/setkání tak, aby aktivita a zapojení byly rovnoměrně na všech zúčastněných, stoupala motivace účastníků podílet se na nalezení řešení, aby lidé využívali své zdroje, které řešení tématu vyžaduje (kritický pohled, vizionářský pohled, kreativita, faktičnost, emotivita, hodnotové cítění apod.) a spolupráce přinesla nejen jedinečný a specifický klíč k řešení problému, ale také lidem přinesla pozitivní zážitek spolupráce a komunikace.

K tomu využívám nejen sílu své nestranné role (a mnohé dovednosti z mediačního procesu), ale také dojednaná pravidla, popisování, toho, co se děje, manažerské dovednosti (strategické plánování, swot analýzy, teploměr V. Satirové apod.) a práci s časem, kreativní nástroje (mentální mapování, brainstorming, 6 klobouků, práci s pískovištěm apod.), kritické myšlení a skupinové aktivity (popř. práce v triádách či jinak definovaných skupinách). Mou zásadou je podporovat v lidech objevení a posílení vnitřní motivace, která vyžaduje svobodnou volbu, zpětnou vazbu, smysluplnost a spolupráci.

Časová dotace facilitace:

Na začátku doporučuji věnovat dostatek času přípravě – Vy i já budeme vědět do čeho jdeme, proč a co si od toho slibujeme. Zbytek je individuální. Vše záleží na tom, co chcete a jaké možnosti máte (např. setkání multidisciplinárních týmů vyžaduje poměrně náročnou organizaci a proto už je vhodné jejich přítomnosti využít, a pracovat ideálně 3 hodiny).

Pokud chcete a potřebujete facilitovat sami, ale rádi byste se s někým poradili, využijte možnost konzultace.