Dětský průvodce rozvodem

je kroužek pro skupinu dětí ve věku 6-12 let, které procházejí, nebo v minulosti prošly zkušeností rozvodu či rozchodu rodičů.

Možná vnímáte rozvod jako své selhání a cítíte vinu, ale není přece cílem zůstat v něčem, co mi nevyhovuje, ale hledat cestu, jak vše udělat co nejméně bolestivé pro všechny. Zejména pro děti, které jsou nejzranitelnější.

Pro ně se mění vše, na co byly zvyklé, co dosud poznaly. Mohou si myslet, že to, že se maminka s tatínkem rozcházejí, je jejich vina. Nebo vůbec nerozumí tomu, co se bude dít dál.

I když chcete pro své dítě to nejlepší, období rozvodu či rozchodu je nesmírně emočně náročné i pro rodiče. A možná se dítě bojí zeptat, nebo sdílet to, jak se cítí, aby neublížilo rodičům. Nebo prostě
neví, jak o tom, co prožívá, mluvit. Rozvodem nebo rozchodem ukončujete partnerství, ale nadále jste těmi nejdůležitějšími osobami pro dítě, rodiči. Pomozte jim zvládnout tuto velkou změnu tak, aby si nenesly v sobě zranění do dalšího života.

Nabízíme vám možnost, jak dětem pomoci vše pochopit a novou situaci přijmout.

Děti mohou lépe zvládnout a vše zpracovat ve skupině kamarádů, kteří mají podobné zážitky, prošli si podobnou zkušeností. Pracovat budeme formou kroužku, který povedou dva lektoři – muž a žena. Děti se mohou těšit také na setkání s dramaterapeutem a tak kromě her, kreslení, malování a povídání si budou také hrát se situacemi, postavami, loutkami…

Potkávat se budeme od března jednou týdně ve Valašském Meziříčí. Přihlásit můžete děti ve věku 6 –12 let v době rozvodu, nebo jakkoli dlouho po něm.