Vize na rok 2022

V tomto roce budeme pracovat na rozšiřování nabídky vzdělávání – čeká nás 4. běh výcviku Mediace pro život, online posilovací kurz pro absolventy tohoto výcviku, 50ti hodinový kurz pro pracovníky ve školství a snad i letní pobytový kurz pro páry. 

Vytváříme nový web mediaceproživot.cz, který bude zaměřen na naše vzdělávání v oblasti konfliktů a nenásilné komunikace a kde si budete moci najít naše absolventy výcviků, dozvědět se více o tom, co zajímavého se děje na tomto poli.

A od září bychom rádi rozjeli růstovou skupinu ve Valašském Meziříčí, kde by především mladí lidé mohli dostat prostor pro větší pochopení a přijetí svých emocí a potřeb. Držte nám palce:-)

březen - červen 2022

POSILUJÍCÍ ONLINE SKUPINA MEDIACE PRO ŽIVOT

Tento prostor je určen absolventům našeho výcviku Mediace pro život. Skupinu povede Mgr. Ivana Horáková.

duben a květen 2022

NENÁSILKA - ABY DĚTI PROSPÍVALY

Tento akreditovaný kurz bude nabitý hrami, cvičeními a zážitky, díky kterým se účastníci zlepší ve schopnosti zvládat konflikty nenásilnou cestou a budou je dále moci použít ve své práci s dětmi a mládeží. Vede zkušená a úžasná lektorka a divadelní režisérka MgA. Martina Čurdová.

září 2022 - leden 2023

MEDIACE PRO ŽIVOT - intenzivní kurz nenásilné komunikace v oblasti řešení konfliktů

Pomalu a jistě otvíráme možnost přihlásit se do výcviku Mediace pro život 2022. Získejte dovednosti, které vás vybaví do běžných i mimořádných situací. Naučíte se zacentrovat a napojit na vnitřní zdroje, využít sílu empatie a sebevyjádření pro konstruktivní zvládnutí konfliktu. Tentokrát bude prezenční forma výcviku kombinována s online formou, práce ve velké skupině obohacena o setkávání v dyádách a triádách. 

Pozvánky