Chtít něco udělat není totéž jako to udělat. Virginia Satir

Mediace

Rodinné a sousedské spory ………. 800,- Kč/1 hodina

Občanské a pracovní spory ……………… 1500,- Kč/1 hodina

Školské spory ……………………….. 600,- Kč/1 hodina

Na nákladech se sporné strany podílejí rovným dílem.
Garantem první platby je iniciátor.

Ceny jsou smluvní a na základě dohody je možné je přizpůsobit možnostem účastníků mediace.

Vzhledem k tomu, že můžete kdykoli mediaci ukončit, probíhá platba vždy po ukončení každého jednotlivého setkání podle skutečné časové dotace.

Jedno mediační setkání trvá běžně 3 hodiny.

Facilitace

Cena jedné facilitované hodiny je 1000,- Kč.

Poradenství

Individuální sezení … 600,- Kč/h

Párové sezení … 850,- Kč/h