Chtít něco udělat není totéž jako to udělat. Virginia Satir

Cena mediace

Rodinné a sousedské spory ………. 650,- Kč/1 hodina

Občanské a pracovní spory ……………… 1100,- Kč/1 hodina

Školské spory ……………………….. 450,- Kč/1 hodina

Na nákladech se sporné strany ideálně podílejí rovným dílem. Garantem první platby je iniciátor.

Ceny jsou smluvní a na základě dohody je možné je přizpůsobit možnostem účastníků mediace.

Vzhledem k tomu, že můžete kdykoli mediaci ukončit, probíhá platba vždy po ukončení každého jednotlivého setkání podle skutečné časové dotace.

Je dobré počítat s tím, že mediačních setkání proběhne pravděpodobně více. U méně složitých případů se jedná o 2-4 setkání,
u komplikovanějších a hlubších, často rodinných, kauz, může jít i o 7-9 setkání. Jedno mediační setkání trvá 3 hodiny.

Cena facilitace

Cena jedné facilitované hodiny je 800,- Kč.

Facilitace případové konference:

2h … 1.600,- Kč

2,5h … 2.000,- Kč

3h … 2.400,- Kč

Cena poradenství

Individuální sezení … 450,- Kč/h

Párové sezení … 600,- Kč/h